ترتیب بر اساس:
رضا محمدی رضا محمدی
ناشر: آییژ - آذر 1398
2700000 ریال 2430000 ریال
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - آذر 1401
550000 ریال 440000 ریال
ام.ان چاترجیا، ماریا نگهدار (مترجم)، محمود دوستی (مترجم) ام.ان چاترجیا
ناشر: آییژ - دی 1391
1700000 ریال 1530000 ریال
ناشر: گروه تالیفی دکتر خلیلی - تیر 1400
3990000 ریال 3591000 ریال
ام.ان چاترجیا، هوشنگ امیررسولی (مترجم)، عارفه جعفریان (مترجم) ام.ان چاترجیا
ناشر: آییژ - دی 1391
1500000 ریال 1350000 ریال
ناشر: آییژ - فروردین 1401
2300000 ریال 2070000 ریال
راشمی آ. جوشمی، شیوا شاه محمدنژاد (مترجم)، سروه شاه محمدنژاد (مترجم)، فریده قبادی (مترجم)، ندا حشامی (مترجم) راشمی آ. جوشمی
ناشر: آییژ - مرداد 1399
1200000 ریال 1080000 ریال
رضا محمدی رضا محمدی
ناشر: آییژ - آبان 1401
1700000 ریال 1530000 ریال
فتح الله هاویل فتح الله هاویل
ناشر: حتمی - بهمن 1399
1490000 ریال 1341000 ریال
اکبر جعفرنژاد اکبر جعفرنژاد
ناشر: کتابخانه فرهنگ - دی 1391
1200000 ریال
پاشا انوری، پروین پاسالار، ارسیا جمالی پاشا انوری
ناشر: کتاب میر - مرداد 1393
178000 ریال
اکبر جعفرنژاد اکبر جعفرنژاد
ناشر: کتابخانه فرهنگ - بهمن 1392
4000000 ریال
حامد اختیاری حامد اختیاری
ناشر: کتاب میر - دی 1393
1150000 ریال
سیدرضا موسوی، ناصر نژادی، محسن محمدیان یاجلو، جواد محمدنژاداروق، مسعود صالحی پور، مهرداد نصراله زاده ثابت، پروین پاسالار (مقدمه) سیدرضا موسوی
ناشر: خسروی، دیباج - مرداد 1388
169000 ریال
سعید دانشمندی، هوشنگ امیررسولی (مقدمه) سعید دانشمندی
ناشر: کتاب ارجمند - بهمن 1389
119000 ریال
اکبر جعفرنژاداردهانی اکبر جعفرنژاداردهانی
ناشر: کتابخانه فرهنگ - 1393
550000 ریال
نمایش 1 - 15 از 256 مورد