ترتیب بر اساس:
ناشر: زرین اندیشمند - دی 1400
1150000 ریال 1035000 ریال
مورتیمر جی ادلر، چارلز فن دورن، موسسه ترجمیک (مترجم) مورتیمر جی ادلر
ناشر: آدینه - اسفند 1401
400000 ریال 320000 ریال
مری پوپ آزبرن، آزاده محضری (مترجم) مری پوپ آزبرن
ناشر: پینه دوز - خرداد 1396
650000 ریال 585000 ریال
مری پوپ آزبرن، آزاده محضری (مترجم) مری پوپ آزبرن
ناشر: پینه دوز - خرداد 1396
650000 ریال 585000 ریال
مری پوپ آزبرن، المیرا کاس نژادبذرهندانی (مترجم) مری پوپ آزبرن
ناشر: پینه دوز - خرداد 1396
650000 ریال 585000 ریال
مری پوپ آزبرن، آزاده محضری (مترجم) مری پوپ آزبرن
ناشر: پینه دوز - خرداد 1396
650000 ریال 585000 ریال
مری پوپ آزبرن، المیرا کاس نژادبذرهندانی (مترجم) مری پوپ آزبرن
ناشر: پینه دوز - خرداد 1396
650000 ریال 585000 ریال
مارتین هندفورد، پریا بنی اسدی (مترجم) مارتین هندفورد
ناشر: دوایر - شهریور 1395
80000 ریال
مارتین هندفورد، پریا بنی اسدی (مترجم) مارتین هندفورد
ناشر: دوایر - شهریور 1395
80000 ریال
مارتین هندفورد مارتین هندفورد
ناشر: دوایر - شهریور 1395
80000 ریال
قائم حیدری قائم حیدری
ناشر: متخصصان آینده - مرداد 1399
350000 ریال
فردآلن ولف، صدرالدین برهانی (مترجم) فردآلن ولف
ناشر: آموزشی تالیفی ارشدان - اسفند 1401
3000000 ریال
استیون بنکس، امین توکلی (مترجم) استیون بنکس
ناشر: آبشن - فروردین 1398
200000 ریال
نمایش 1 - 13 از 13 مورد