ترتیب بر اساس:
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1399
630000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 4 تیر 1401
170000 ریال 136000 ریال
محمود علایی طالقانی محمود علایی طالقانی
ناشر: قومس - دی 1396
600000 ریال
اصغر نظریان، منصور بدری فر (ویراستار) اصغر نظریان
ناشر: دانشگاه پیام نور - 25 آذر 1399
350000 ریال
علی شماعی، احمد پوراحمد علی شماعی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 23 آذر 1392
125000 ریال
شهرام روستایی، ایرج جباری شهرام روستایی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 23 آذر 1392
75000 ریال
جیمز.او ویلر، دیوید.اچ کاپلان جیمز.او ویلر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 2 دی 1398
440000 ریال
پروانه شاه حسینی پروانه شاه حسینی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 2 دی 1398
160000 ریال
ابراهیم مقیمی، علیرضا استواری (ویراستار) ابراهیم مقیمی
ناشر: دانشگاه تهران - 23 خرداد 1389
85000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 26 بهمن 1393
80000 ریال
ابراهیم مقیمی، علیرضا استواری (ویراستار) ابراهیم مقیمی
ناشر: دانشگاه تهران - 7 دی 1392
170000 ریال
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - فروردین 1395
250000 ریال
ناشر: فروزش - بهمن 1394
300000 ریال
اصغر نظریان، منصور بدری فر (ویراستار) اصغر نظریان
ناشر: دانشگاه پیام نور - 7 آذر 1391
72000 ریال
دیوید.اچ کاپلان، استیون.آر هالووی دیوید.اچ کاپلان
ناشر: پاپلی، کتاب امید - مهر 1397
280000 ریال
ابراهیم مقیمی، علیرضا استواری (ویراستار) ابراهیم مقیمی
ناشر: دانشگاه تهران - 20 شهریور 1391
85000 ریال
نمایش 1 - 15 از 37 مورد