ترتیب بر اساس:
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس) - اردیبهشت 1401
1200000 ریال 1080000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - مهر 1402
450000 ریال 405000 ریال
ناشر: سازمان حسابرسی مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - مرداد 1399
80000 ریال
راضیه ماه آورپور راضیه ماه آورپور
ناشر: نگارستان غرب - آذر 1396
160000 ریال
ناشر: پژوهندگان راه دانش - اسفند 1396
170000 ریال
ناشر: سنجش و دانش، راه دکتری - شهریور 1397
180000 ریال
دپارتمان مدیریت مدرسان برتر (گردآورنده) دپارتمان مدیریت مدرسان برتر (گردآورنده)
ناشر: مدرسان برتر - دی 1392
109000 ریال
ناشر: موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - خرداد 1396
100000 ریال
نمایش 1 - 8 از 8 مورد