ترتیب بر اساس:
سیدابوالقاسم مهری نژاد سیدابوالقاسم مهری نژاد
ناشر: آوای نور - 9 فروردین 1401
1200000 ریال 1140000 ریال
لیسی باگز، محبوبه ذکایی (مترجم) لیسی باگز
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 153000 ریال
جفری ای. کلسی، دی. جفری نیوپارت، چارلز بی. نمروف، رضا رستمی (مترجم) جفری ای. کلسی
ناشر: تیمورزاده، طبیب - 18 آبان 1400
2250000 ریال 2025000 ریال
سیدرضا میرمهدی، الهام عسگرپورمهماندوست سیدرضا میرمهدی
ناشر: آوای نور - 16 بهمن 1401
1300000 ریال 1200000 ریال
سیدسعید پورنقاش تهرانی سیدسعید پورنقاش تهرانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 12 آبان 1398
130000 ریال
رابرت م جولیان، کلیردی آدوکات، جوزف ای کوماتی، افسانه طاهری (مترجم)، صدیقه ابراهیم زاده (مترجم)، علی اکبر ثمری (مترجم)، سعید جهانیان (مترجم)، بیوک تاجری (مترجم)، سیدمجتبی جزایری (مترجم) رابرت م جولیان
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 12 آذر 1392
1300000 ریال
بیتا مسگرپور، الهه سهیمی ایزدیان، محمد محمدی بیتا مسگرپور
ناشر: تیمورزاده، طبیب - 12 اسفند 1392
1950000 ریال
حسین خلیلی، ناعمه نیک ورز، زهرا صحرایی حسین خلیلی
ناشر: کتاب ارجمند - 6 خرداد 1399
950000 ریال
ناشر: ارجمند - 8 مهر 1392
200000 ریال
سیمین دشتی خویدکی سیمین دشتی خویدکی
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - اسفند 1395
100000 ریال
سیمین دشتی خویدکی، حسین خلیلی سیمین دشتی خویدکی
ناشر: ارجمند - 24 دی 1392
110000 ریال
دیوید برنز، مریم سعیدی (مترجم)، الهام کرمی (ویراستار) دیوید برنز
ناشر: اسماء - 12 بهمن 1392
1650000 ریال
مایکل اولتون، محسن تفقدی (مترجم)، هادی افراسیابی گرکانی (مترجم)، سیدابوالقاسم سجادی (مترجم) مایکل اولتون
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - 19 اسفند 1393
270000 ریال
مهدی رضایی، محبوبه صفوی، مهرنوش منبتی (زیرنظر) مهدی رضایی
ناشر: جامعه نگر - 21 خرداد 1392
120000 ریال
امیرمسعود احمدی سرتختی امیرمسعود احمدی سرتختی
ناشر: قطره - 6 اردیبهشت 1389
22000 ریال
نمایش 1 - 15 از 305 مورد