ترتیب بر اساس:
محمود مهرمحمدی، مرجان کیان محمود مهرمحمدی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - تیر 1399
2000000 ریال 1800000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
500000 ریال 400000 ریال
علی ثابت (گردآورنده)، عبدالله ملکی پور (مقدمه) علی ثابت (گردآورنده)
ناشر: لوح نگار - بهمن 1391
125000 ریال
نمایش 1 - 2 از 2 مورد