ترتیب بر اساس:
جنیس ال. هینکل، کری اچ چیویر، مریم عالیخانی (مترجم) جنیس ال. هینکل
ناشر: جامعه نگر - 1399
449000 ریال 359200 ریال
آستین کلون، محبوبه ذکایی (مترجم) آستین کلون
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 136000 ریال
ذکریا ادیب حسامی، اطهره نجفی ذکریا ادیب حسامی
ناشر: پرستش - بهمن 1396
250000 ریال 200000 ریال
بابک روزبهان، شادی دهقان زاده، صدیقه سالمی(مقدمه) بابک روزبهان
ناشر: جامعه نگر، سالمی - 20 آبان 1392
1890000 ریال
الهام قازانچایی، سمانه افخمی، بهشته جبلی، نسترن عصرپوران، مهدیه حضرتی، سمیه خسروانی الهام قازانچایی
ناشر: خسروی، صبورا - 6 آبان 1392
249000 ریال
لیلا ساداتی، احسان گلچینی، محسن عمادالدین (زیرنظر) لیلا ساداتی
ناشر: جامعه نگر - 27 دی 1391
389000 ریال
ناشر: جامعه نگر - 6 آذر 1398
289000 ریال
سوزان اوکانل اسملتزر، میترا زندی (مترجم) سوزان اوکانل اسملتزر
ناشر: اندیشه رفیع - 7 تیر 1389
130000 ریال
برانداجی بیر، سوزان س. اسملتزر، جانیس ال هینکل، کری اچ چیویر، زهرا مشتاق (مترجم)، صدیقه سالمی (ویراستار) برانداجی بیر
ناشر: جامعه نگر، سالمی - 27 آذر 1392
189000 ریال
ناشر: جامعه نگر، سالمی - 11 اردیبهشت 1391
495000 ریال
ناشر: گروه تالیفی دکتر خلیلی - دی 1395
320000 ریال
مجید نجفی کلیانی (گردآورنده) مجید نجفی کلیانی (گردآورنده)
ناشر: کتاب میر - 17 اسفند 1388
89000 ریال
ناشر: جامعه نگر - 21 مهر 1399
390000 ریال
فرزانه فلاحت پیشه (گردآورنده)، مجید نجفی کلیانی (گردآورنده)، منصور میرزایی (تدوین) فرزانه فلاحت پیشه (گردآورنده)
ناشر: کتاب میر - 22 دی 1389
188000 ریال
ناشر: جامعه نگر، سالمی - 12 اسفند 1393
199000 ریال
جانیس ال. هینکل، کری اچ. چیور جانیس ال. هینکل
ناشر: جامعه نگر - اردیبهشت 1396
199000 ریال
نمایش 1 - 15 از 450 مورد