ترتیب بر اساس:
نوشین دخت نفیسی نوشین دخت نفیسی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری - 27 آبان 1399
200000 ریال
پیتر سنگه، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر سنگه
ناشر: آدینه - 9 دی 1402
520000 ریال 416000 ریال
محمد زاهدی، بهاره حاجیها، مریم خیامباشی محمد زاهدی
ناشر: چهارباغ - 27 دی 1390
34000 ریال
رضا حیدری شکیب رضا حیدری شکیب
ناشر: یسطرون - 15 شهریور 1393
75000 ریال
یوسف منصورزاده، ابوالقاسم حاتمی یوسف منصورزاده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها - 1396
200000 ریال
تولا پاردو، جین رابینسون، منصوره آزادواری (مترجم) تولا پاردو
ناشر: پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی، فرهنگی - 19 فروردین 1386
15000 ریال
سیدمحمود میرعزیزی، ابوالفضل صادقپورفیروزآباد سیدمحمود میرعزیزی
ناشر: سمیرا - 28 اسفند 1397
440000 ریال
مهرداد وحدتی دانشمند، جوزف ماریا مونتانر، اکرم بحرالعلومی (مترجم) مهرداد وحدتی دانشمند
ناشر: نوید شیراز - 1382
120000 ریال
مریم شفیعی، محمدجواد آخودداد مریم شفیعی
ناشر: راه - تیر 1396
50000 ریال
رسول محمدعلی پور، مصطفی حاجی امینی، اصغر حیدری رسول محمدعلی پور
ناشر: کیان دانش - 1393
95000 ریال
مریم خلیل زاده مقدم مریم خلیل زاده مقدم
ناشر: سنجش و دانش، راه دکتری - اسفند 1397
180000 ریال
ناشر: رهی - خرداد 1396
350000 ریال
ناشر: سبزرایان گستر - 12 تیر 1390
20000 ریال
ناشر: موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران - شهریور 1395
50000 ریال
حبیب الله محمودیان، ظاهر سارایی (ویراستار) حبیب الله محمودیان
ناشر: زاگرو - 2 شهریور 1390
متیو استیف متیو استیف
ناشر: گنج تاریخ - شهریور 1397
150000 ریال
نمایش 1 - 15 از 20 مورد