ترتیب بر اساس:
ناصر کاتوزیان ناصر کاتوزیان
ناشر: گنج دانش - 13 آذر 1401
2500000 ریال 2300000 ریال
دن نوریس، محسن ذکایی آشتیانی (مترجم) دن نوریس
ناشر: آدینه - 7 آبان 1401
800000 ریال 720000 ریال
ریموند وکس، باقر انصاری (مترجم) ریموند وکس
ناشر: جنگل، جاودانه - 2 مهر 1401
600000 ریال
هربرت لیونل آدولفوس هارت، محمد راسخ (مترجم) هربرت لیونل آدولفوس هارت
ناشر: نشر نی - 12 مهر 1399
1200000 ریال
توماس موراوتز، بهروز جندقی (مترجم)، محمدباقر انصاری (ویراستار)، اسماعیل نعمت اللهی (بازنویسی) توماس موراوتز
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 10 آبان 1391
45000 ریال
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 20 فروردین 1390
157000 ریال
ایمانوئل کانت، منوچهر صانعی دره بیدی (مترجم) ایمانوئل کانت
ناشر: نقش و نگار - 21 تیر 1399
590000 ریال
ناصر کاتوزیان ناصر کاتوزیان
ناشر: گنج دانش - 1393
900000 ریال
هانس کلسن، اسماعیل نعمت اللهی (مترجم) هانس کلسن
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 3 بهمن 1391
42000 ریال
میشل تروپه میشل تروپه
ناشر: آگه - 17 دی 1398
480000 ریال
ناصر کاتوزیان ناصر کاتوزیان
ناشر: گنج دانش - 1393
350000 ریال
مهرزاد ابدالی مهرزاد ابدالی
ناشر: مجد - 20 آذر 1400
850000 ریال
ناشر: شرکت سهامی انتشار - بهمن 1397
2000000 ریال
گئورگ ویلهلم فریدریش هگل گئورگ ویلهلم فریدریش هگل
ناشر: قطره - 25 اسفند 1398
1600000 ریال
عبدالله جوادی آملی عبدالله جوادی آملی
ناشر: مرکز نشر اسرا - 26 شهریور 1398
630000 ریال
محمدحسین طالبی محمدحسین طالبی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 2 آذر 1399
310000 ریال
نمایش 1 - 15 از 71 مورد