ترتیب بر اساس:
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 1396
180000 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - 14 مهر 1401
180000 ریال
صادق روزبهی صادق روزبهی
ناشر: خدمات نشر کیان رایانه سبز - 11 آبان 1393
1450000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 1394
135000 ریال
ناشر: فن آوران - 9 آذر 1393
800000 ریال
ناشر: پندار پارس - 13 خرداد 1398
1700000 ریال
رسول عبدالمحمدی (گردآورنده) رسول عبدالمحمدی (گردآورنده)
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - 12 تیر 1387
48000 ریال
امیرحسن محبی، حسین عوض خواه امیرحسن محبی
ناشر: کیان رایانه سبز - اردیبهشت 1396
990000 ریال
ناشر: نگاه دانش - 1399
700000 ریال
محسن رحمتی، سیدعلی رئیس زاده، مهدیه کلانتری محسن رحمتی
ناشر: شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس - 21 اسفند 1392
220000 ریال
فائزه اسدیان اردکانی، سیدحبیب اله میرغفوری فائزه اسدیان اردکانی
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - 18 شهریور 1393
105000 ریال
ناشر: اندیشه سرا - شهریور 1396
140000 ریال
ناشر: سنجش و دانش - تیر 1396
علی شهرجوی حقیقی علی شهرجوی حقیقی
ناشر: موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - مهر 1395
100000 ریال
ناشر: صالحیان - اردیبهشت 1397
200000 ریال
نمایش 1 - 15 از 18 مورد