ترتیب بر اساس:
ناشر: پرستو قلم چی - مرداد 1401
400000 ریال 340000 ریال
ناشر: آدینه - آبان 1398
300000 ریال 270000 ریال
الیز گراول، سعیده موسوی (مترجم) الیز گراول
ناشر: شمع سحر - تیر 1399
300000 ریال 255000 ریال
سیمین دشتی خویدکی، حسین خلیلی سیمین دشتی خویدکی
ناشر: ارجمند - دی 1392
110000 ریال
مرجان حاجی بابایی (ویراستار)، جمیله نوروزی (گردآورنده) مرجان حاجی بابایی (ویراستار)
ناشر: تیمورزاده، طبیب - اردیبهشت 1387
112000 ریال
مهشاد قدوسی (مترجم)، حمید عمادی (زیرنظر) مهشاد قدوسی (مترجم)
ناشر: تیمورزاده، طبیب - فروردین 1392
392000 ریال
یعقوب نادری (مترجم)، علی اسداللهی (مترجم)، حمید عمادی کوچک (زیرنظر) یعقوب نادری (مترجم)
ناشر: تیمورزاده، طبیب - مرداد 1392
225000 ریال
فرشته غیاثوند، زینب یاسین، عالیه پوردست، سیدعلی دهقان منشادی (زیرنظر) فرشته غیاثوند
ناشر: تیمورزاده، طبیب - مرداد 1393
190000 ریال
علیرضا یلدا، علی اسدالهی امین (گردآورنده) علیرضا یلدا
ناشر: تیمورزاده، طبیب - اسفند 1393
290000 ریال
گئو اف بروکس، مریم جنابی نمین (مترجم)، مهدی خزعلی (مترجم) گئو اف بروکس
ناشر: اباصالح، حیان - اسفند 1386
109000 ریال
جورج فردریک بروکس، ارنست جاوتز، لادن صفوی زاده (مترجم)، حسین کرابی (مترجم)، حسین گودرزی (زیرنظر) جورج فردریک بروکس
ناشر: طبیب - اردیبهشت 1385
192000 ریال
ناشر: سینا طب، رودگون - 1393
95000 ریال
علی اکبر ریاحین علی اکبر ریاحین
ناشر: خسروی، فانوس اندیشه - مهر 1388
99500 ریال
فرشاد نجفی پور (گردآورنده)، ناهید آرین پور (گردآورنده)، شاهرخ فرزام پور (گردآورنده) فرشاد نجفی پور (گردآورنده)
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - آبان 1386
22000 ریال
نمایش 1 - 15 از 379 مورد