ترتیب بر اساس:
لورن بلکستر، کریستینا هیوز، ملکم تایت، عیسی ابراهیم زاده (مترجم)، ابوالفضل فراهانی (مترجم)، محمدرضا سرمدی (مترجم)، علی صلحجو (ویراستار) لورن بلکستر
ناشر: دانشگاه پیام نور - 24 دی 1400
1100000 ریال
مورتیمر جی ادلر، چارلز فن دورن، موسسه ترجمیک (مترجم) مورتیمر جی ادلر
ناشر: آدینه - 20 اسفند 1401
400000 ریال 320000 ریال
ناشر: دانشگاه پیام نور - 14 دی 1393
185000 ریال
سعید عدالت نژاد سعید عدالت نژاد
ناشر: نیلوفر، نشر نی - 18 شهریور 1393
220000 ریال
عباس خورشیدی، حمیدرضا قریشی عباس خورشیدی
ناشر: یسطرون - 1393
500000 ریال
نورمحمد صبری نورمحمد صبری
ناشر: میزان - شهریور 1395
280000 ریال
حمیدرضا حسن آبادی، کلثوم امیری حمیدرضا حسن آبادی
ناشر: مدرسان شریف - 16 اسفند 1397
1300000 ریال
حمیدرضا حسن آبادی، کلثوم امیری حمیدرضا حسن آبادی
ناشر: مدرسان شریف - 11 بهمن 1393
1300000 ریال
سعید عدالت نژاد سعید عدالت نژاد
ناشر: نشر نی - 26 آبان 1398
580000 ریال
عبدالمجید ذوالریاستین عبدالمجید ذوالریاستین
ناشر: بازتاب - 28 اسفند 1390
150000 ریال
ملیحه جهانیان، رمضان سلطانی، محبوبه عبادی، ملیحه کیان پور (ویراستار)، راضیه مخبریان نژاد (ویراستار)، مهسا یوسفی کیا (ویراستار) ملیحه جهانیان
ناشر: کانون فرهنگی آموزش، توران - 4 مرداد 1388
180000 ریال
حسن دانائی فرد، سیدیعقوب حسینی حسن دانائی فرد
ناشر: صفار - تیر 1395
150000 ریال
قاسم صافی قاسم صافی
ناشر: ویرایش - 1 خرداد 1389
70000 ریال
عادل آذر، نورمحمد یعقوبی، مهرداد همراهی عادل آذر
ناشر: مرندیز، دانشگاه سیستان و بلوچستان، معاونت پژوهشی - 26 آذر 1390
120000 ریال
یوسف مرادی یوسف مرادی
ناشر: علمی سنا - مهر 1395
800000 ریال
نمایش 1 - 15 از 109 مورد