ترتیب بر اساس:
جان ال. مارتین، شهرناز بخشعلی زاده (مترجم) جان ال. مارتین
ناشر: موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 28 بهمن 1400
1500000 ریال 1425000 ریال
لیسی باگز، محبوبه ذکایی (مترجم) لیسی باگز
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 153000 ریال
فاطمه صغری علیزاده، سیدبهنام علوی مقدم، محمدرضا پاشایی (ویراستار) فاطمه صغری علیزاده
ناشر: ابوعطا - 8 شهریور 1390
680000 ریال 200000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 17 اسفند 1398
230000 ریال
محمد داوودی، سیدمحمدحسن جواهری (ویراستار) محمد داوودی
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 2 اسفند 1401
770000 ریال
ناشر: کهکشان دانش، آراد کتاب - 13 فروردین 1399
685000 ریال
سیدحشمت الله مرتضوی زاده سیدحشمت الله مرتضوی زاده
ناشر: آییژ - 6 خرداد 1401
1200000 ریال
عباس حبیب زاده عباس حبیب زاده
ناشر: دانشگاه قم - 5 اسفند 1392
60000 ریال
تاد ویتکر، شیرین فرمهینی فراهانی (مترجم) تاد ویتکر
ناشر: وانیا - تیر 1396
930000 ریال
دیوید رینولدز، دانیل مویس، محمدعلی بشارت (مترجم)، حمید شمسی پور (مترجم) دیوید رینولدز
ناشر: رشد - 8 اسفند 1384
250000 ریال
رامین کریمی رامین کریمی
ناشر: بهار سبز - 20 اسفند 1387
30000 ریال
ناشر: صدای معاصر، شب گیر - 3 دی 1390
42000 ریال
کنس دی مور، اسماعیل سعدی پور (مترجم) کنس دی مور
ناشر: دیدار - آذر 1396
200000 ریال
لیلی محمدحسین، خیریه بیگم حائری زاده لیلی محمدحسین
ناشر: قطره، موسسه منظومه خرد - 18 تیر 1390
35000 ریال
نمایش 1 - 15 از 250 مورد