ترتیب بر اساس:
ناشر: نشر ورزش - بهمن 1392
990000 ریال
کریس وارد، فاطمه پورحسینی آقکندی (مترجم)، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم) کریس وارد
ناشر: آدینه - 1400
280000 ریال 224000 ریال
رضا رستمی، سردار محمدی، امیر سرشین، شهلا حجت (ویراستار) رضا رستمی
ناشر: عصر انتظار - 1399
590000 ریال
رسول حمایت طلب، احمد نیک روان رسول حمایت طلب
ناشر: علم و حرکت - اردیبهشت 1390
50000 ریال
فرهاد دریانوش، مرجان ادیبی (ویراستار) فرهاد دریانوش
ناشر: آزاده - بهمن 1392
1200000 ریال
اصغر توفیقی، لیلا انوشه، عبدالحسین پرنو اصغر توفیقی
ناشر: عصر انتظار - آبان 1389
93000 ریال
عبدالحسین پرنو، اصغر توفیقی، لیلا انوشه عبدالحسین پرنو
ناشر: نشر علوم ورزشی - دی 1390
93000 ریال
روح اله رنجبر، جواد نعمتی روح اله رنجبر
ناشر: ارشد - تیر 1389
75000 ریال
یعقوب مرادی، آرام مرادی، جمال عبدی یعقوب مرادی
ناشر: ارشد - دی 1388
60000 ریال
ریحانه محمدخانی، حسین سلیمانی ریحانه محمدخانی
ناشر: علوی فرهیخته (وابسته به موسسه فرهنگی هنری علوی فرهیخته) - آبان 1392
140000 ریال
ریحانه محمدخانی، حسین سلیمانی ریحانه محمدخانی
ناشر: علوی فرهیخته (وابسته به موسسه فرهنگی هنری علوی فرهیخته) - آبان 1392
140000 ریال
حسین شمس، هادی سامع حسین شمس
ناشر: پوران پژوهش - بهمن 1389
28000 ریال
سعیده شادمهری سعیده شادمهری
ناشر: مهر سبحان - مهر 1392
210000 ریال
محمدعلی شیبک، فاطمه خلجی، آیدا صبوری محمدعلی شیبک
ناشر: انرژی - آبان 1402
ناشر: بامداد کتاب - آبان 1396
990000 ریال
نمایش 1 - 15 از 15 مورد