ترتیب بر اساس:
پیتر آ. فارل، وینسنت جی. کایوزو، میکائیل جی. جوینر، عباسعلی گائینی (مترجم)، حمید رجبی (مترجم)، ولی الل ه دبیدی روشن (مترجم)، محمدرضا حامدی نیا (مترجم)، سجاد احمدی زاد (مترجم)، حمید آقاعلی نژاد (مترجم)، احمد آزاد (مترجم)، حمید محبی (مترجم) پیتر آ. فارل
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 4 خرداد 1401
3220000 ریال
دونالد میلر، موسسه ترجمیک (مترجم) دونالد میلر
ناشر: آدینه - 16 اردیبهشت 1400
550000 ریال 440000 ریال
کاتارینا تی. بورر، مریم کوشکی جهرمی (مترجم)، محمد رضا حامدی نیا (مترجم)، عباسعلی گائینی (مترجم) کاتارینا تی. بورر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 27 اردیبهشت 1401
1880000 ریال
هنینگ واکرهج، عباسعلی گائینی (مترجم) هنینگ واکرهج
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 24 مرداد 1401
1750000 ریال 1650000 ریال
ناشر: دانشگاه الزهرا، حتمی - 12 اسفند 1398
1690000 ریال 1352000 ریال
فردریک دلاویر، نعیما خواجوی، محمد حتمی رازلیقی (مترجم)، احمد نیک روان (مترجم)، ابراهیم متشرعی (مترجم)، محسن زروار (مترجم) فردریک دلاویر
ناشر: حتمی - 26 تیر 1392
2690000 ریال 2152000 ریال
نیکلاس ا. راتمس، امیرحسین براتی (مترجم) نیکلاس ا. راتمس
ناشر: شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 12 اسفند 1398
2190000 ریال 1752000 ریال
بنیس بنگسبو، عبدالحسین پرتو (مترجم) بنیس بنگسبو
ناشر: شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 8 بهمن 1398
1290000 ریال 1032000 ریال
کامبیز مرادی ده باغی کامبیز مرادی ده باغی
ناشر: شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 7 بهمن 1398
2090000 ریال 1672000 ریال
جف آرچر، ابوذر کرمی (مترجم) جف آرچر
ناشر: مهاجر - دی 1395
700000 ریال 560000 ریال
ایون ورث، شیرین جزایری (مترجم)، بیتا نصراللهی (مترجم) ایون ورث
ناشر: اوحدی - 27 اسفند 1392
750000 ریال 600000 ریال
سوزان اشلوزبرگ، لیز نپورنت، مهرک ایروانلو (مترجم) سوزان اشلوزبرگ
ناشر: آوند دانش - 9 اسفند 1400
1500000 ریال 1200000 ریال
حمید رجبی، عباسعلی گائینی حمید رجبی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 4 دی 1401
1090000 ریال
پیتر فرلی، مایکل جوینر پیتر فرلی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 26 اسفند 1398
840000 ریال
استیفن لیتل جان استیفن لیتل جان
ناشر: معیار اندیشه - مرداد 1396
160000 ریال
آدام کمبل، نادر رهنما (مترجم) آدام کمبل
ناشر: شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - دی 1394
3990000 ریال
نمایش 1 - 15 از 440 مورد