ترتیب بر اساس:
ناشر: دانشگاه الزهرا، حتمی - 12 اسفند 1398
990000 ریال 891000 ریال
استیون کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استیون کاوی
ناشر: آدینه - 12 تیر 1400
200000 ریال 160000 ریال
نیکلاس ا. راتمس، امیرحسین براتی (مترجم) نیکلاس ا. راتمس
ناشر: شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 12 اسفند 1398
2190000 ریال 1971000 ریال
ایان کینگ، لو شولر، حمید زعیم کهن (مترجم)، داود حاتمی (مترجم) ایان کینگ
ناشر: تیمورزاده - 18 اردیبهشت 1397
2950000 ریال 2655000 ریال
ایون ورث، شیرین جزایری (مترجم)، بیتا نصراللهی (مترجم) ایون ورث
ناشر: اوحدی - 27 اسفند 1392
750000 ریال 675000 ریال
سوزان اشلوزبرگ، لیز نپورنت، مهرک ایروانلو (مترجم) سوزان اشلوزبرگ
ناشر: آوند دانش - 9 اسفند 1400
1500000 ریال 700000 ریال
جف آرچر، ابوذر کرمی (مترجم) جف آرچر
ناشر: مهاجر - دی 1395
700000 ریال 630000 ریال
حمید رجبی، عباسعلی گائینی حمید رجبی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 4 دی 1401
1090000 ریال
استیفن لیتل جان استیفن لیتل جان
ناشر: معیار اندیشه - مرداد 1396
160000 ریال
ایان کینگ، لو شولر، حمید زعیم کهن (مترجم)، داود حاتمی (مترجم) ایان کینگ
ناشر: تیمورزاده، طبیب - 24 اردیبهشت 1387
195000 ریال
تدای. بوام گارتنر، اندرو جکسون، حسین سپاسی (مترجم)، پریوش نوربخش (مترجم) تدای. بوام گارتنر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 16 بهمن 1392
100000 ریال
کریگ ای. ریسبرگ، بهروز عبدلی (مترجم)، امیر شمس (مترجم)، پروانه شمسی پوردهکردی (مترجم)، ایمان فقهی (مترجم) کریگ ای. ریسبرگ
ناشر: علم و حرکت - 23 اسفند 1388
225000 ریال
محمدرضا اسد، ابوالفضل فراهانی محمدرضا اسد
ناشر: علم و حرکت - دی 1397
240000 ریال
الیسا یونگارو، مریم ساریخانی (مترجم)، امیرپیمان اخوان (ویراستار) الیسا یونگارو
ناشر: اردیبهشت - 2 اسفند 1391
100000 ریال
جنس بانگسبو، حمید خداداد (مترجم)، ناصر فتوگرافی (ویراستار) جنس بانگسبو
ناشر: بامداد کتاب، نشر ورزش - 19 بهمن 1389
60000 ریال
تد باوم گارتنر، آندرو.اس جکسون، حسین سپاسی (مترجم) تد باوم گارتنر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 20 آبان 1393
75000 ریال
نمایش 1 - 15 از 292 مورد