ترتیب بر اساس:
واحد ترجمه و ویرایش(زیرنظر) واحد ترجمه و ویرایش(زیرنظر)
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 1 دی 1398
200000 ریال 170000 ریال
دامون زاهارییدز، موسسه ترجمیک (مترجم) دامون زاهارییدز
ناشر: آدینه - 28 مرداد 1400
370000 ریال 333000 ریال
واحد ترجمه و ویرایش(زیرنظر) واحد ترجمه و ویرایش(زیرنظر)
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 1 دی 1398
200000 ریال 170000 ریال
ناشر: موسسه نشر و تحقیقات ذکر، کتابهای قاصدک - 3 آبان 1399
320000 ریال 272000 ریال
مرتضی عاقله مرتضی عاقله
ناشر: آریا نوین - 1399
750000 ریال 250000 ریال
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 25 آذر 1396
1250000 ریال 1062500 ریال
واحد ترجمه و ویرایش(زیرنظر) واحد ترجمه و ویرایش(زیرنظر)
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 1 دی 1398
200000 ریال 170000 ریال
فهیمه سیدناصری(به اهتمام) فهیمه سیدناصری(به اهتمام)
ناشر: ذکر، کتابهای قاصدک - 12 مهر 1399
375000 ریال 318750 ریال
ناشر: ذکر - 4 اردیبهشت 1402
320000 ریال 272000 ریال
واحد ترجمه و ویرایش(زیرنظر) واحد ترجمه و ویرایش(زیرنظر)
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 28 تیر 1399
150000 ریال 127500 ریال
ناشر: ذکر - 4 اردیبهشت 1402
320000 ریال 272000 ریال
ناشر: موسسه نشر و تحقیقات ذکر، کتابهای قاصدک - 3 آبان 1399
340000 ریال 289000 ریال
فهیمه سیدناصری(به اهتمام) فهیمه سیدناصری(به اهتمام)
ناشر: ذکر،کتابهای قاصدک - 12 مهر 1399
230000 ریال 195500 ریال
فهیمه سیدناصری(به اهتمام) فهیمه سیدناصری(به اهتمام)
ناشر: ذکر،کتابهای قاصدک - 12 مهر 1399
230000 ریال 195500 ریال
فهیمه سیدناصری(به اهتمام) فهیمه سیدناصری(به اهتمام)
ناشر: ذکر،کتابهای قاصدک - 12 مهر 1399
230000 ریال 195500 ریال
فهیمه سیدناصری(به اهتمام) فهیمه سیدناصری(به اهتمام)
ناشر: ذکر،کتابهای قاصدک - 12 مهر 1399
230000 ریال 195500 ریال
نمایش 1 - 15 از 736 مورد