ترتیب بر اساس:
محمود شاکری محمود شاکری
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - بهمن 1398
1500000 ریال 1350000 ریال
ناشر: آدینه - مرداد 1402
1500000 ریال 1200000 ریال
یوگورال، فنستر، انوشیروان فرشیدیان فر (مترجم) یوگورال
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - مهر 1400
700000 ریال 630000 ریال
ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان) - فروردین 1394
200000 ریال 180000 ریال
هربرت رایزمن، پیتر پاولیک، عباس راستگو (مترجم) هربرت رایزمن
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - آذر 1395
980000 ریال 882000 ریال
محمود شاکری، اکبر علی بیگلو محمود شاکری
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - دی 1394
600000 ریال 540000 ریال
مارتین هوارد ساد، غلامرضا زارع پور (مترجم)، سعید روحی (مترجم) مارتین هوارد ساد
ناشر: آوند دانش - دی 1395
2100000 ریال 1890000 ریال
محمدمهدی سعادت پور محمدمهدی سعادت پور
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - بهمن 1401
1100000 ریال 935000 ریال
ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان) - بهمن 1388
300000 ریال 270000 ریال
منوچهر صالحی(تدوین)، یوسف طرازجمشیدی(تدوین) منوچهر صالحی(تدوین)
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - مهر 1396
900000 ریال 810000 ریال
ناشر: نوپردازان - آذر 1396
2300000 ریال 2070000 ریال
مارتین هوارد ساد، علی اصغر عطائی (مترجم)، اکرم کبکی (ویراستار) مارتین هوارد ساد
ناشر: علمی و فنی - آبان 1401
4800000 ریال 4320000 ریال
مارتین هوارد ساد، سیدحسین حسینی لواسانی (مترجم) مارتین هوارد ساد
ناشر: پردیس علم - شهریور 1398
4200000 ریال 3780000 ریال
احمدعلی فخیمی، محمد افرازی، سیدمصطفی فیض بخش (ویراستار) احمدعلی فخیمی
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس - اردیبهشت 1402
2000000 ریال 1800000 ریال
ناشر: انتشارات علمی و فنی - بهمن 1394
4800000 ریال 4320000 ریال
محمدمهدی سعادت پور محمدمهدی سعادت پور
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - فروردین 1401
1100000 ریال
نمایش 1 - 15 از 37 مورد