ترتیب بر اساس:
پاول آهان، جف اوفت، حسن فرزانه (مترجم) پاول آهان
ناشر: بعثت - اسفند 1393
1400000 ریال
جی وینترز، مریم قادری اسماعیلی (مترجم) جی وینترز
ناشر: آدینه - 1403
800000 ریال 640000 ریال
ناشر: مهرگان قلم - دی 1395
820000 ریال
پت انگبرتسون، نوذر صیفوری (مترجم)، ستار هاشمی (مترجم) پت انگبرتسون
ناشر: ناقوس - تیر 1393
110000 ریال
امجد پارسا امجد پارسا
ناشر: وینا، آتی نگر - تیر 1393
250000 ریال
ناشر: مهرگان قلم - دی 1395
130000 ریال
عبدالکریم صابری عبدالکریم صابری
ناشر: میعاد اندیشه - تیر 1398
200000 ریال
سیدمرتضی بابامیر سیدمرتضی بابامیر
ناشر: دانشگاه کاشان - خرداد 1392
70000 ریال
علیرضا یاری (مترجم)، بابک معصوم پور (مترجم)، معصومه عظیم زاده (مترجم)، محمدرضا میرصراف (مترجم) علیرضا یاری (مترجم)
ناشر: داد و دانش - آبان 1392
72000 ریال
صدف نیک فطرت صدف نیک فطرت
ناشر: اریکه سبز - آبان 1399
350000 ریال
یوگش سینگ، سیدمرتضی بابامیر (مترجم) یوگش سینگ
ناشر: سیدمرتضی بابامیر - بهمن 1397
250000 ریال
ناشر: سنجش و دانش - مهر 1398
250000 ریال
ناشر: منشور سمیر - شهریور 1395
350000 ریال
ابراهیم اژدری پور ابراهیم اژدری پور
ناشر: نگره - تیر 1396
80000 ریال
ناصر مدیری ناصر مدیری
ناشر: مهرگان قلم - اسفند 1395
210000 ریال
ناشر: لوح محفوظ - آذر 1402
نمایش 1 - 15 از 17 مورد