ترتیب بر اساس:
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1402
2440000 ریال
رابرت کیوساکی، موسسه ترجمیک (مترجم) رابرت کیوساکی
ناشر: آدینه - 5 خرداد 1400
800000 ریال 640000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1402
2440000 ریال
ناشر: آییژ - 1 اسفند 1401
2200000 ریال 1980000 ریال
رضاعلی نوروزی، ناهید نادری رضاعلی نوروزی
ناشر: یار مانا - 5 تیر 1402
1640000 ریال 1394000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 9 بهمن 1401
1290000 ریال
ناشر: آییژ - 18 دی 1392
750000 ریال 675000 ریال
ناشر: آییژ - 25 بهمن 1389
700000 ریال 630000 ریال
ناشر: موسسه خدمات فرهنگی رسا - 1 خرداد 1400
750000 ریال 637500 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 17 مرداد 1391
540000 ریال
کنس دی مور، اسماعیل سعدی پور (مترجم) کنس دی مور
ناشر: دیدار - آذر 1396
200000 ریال
ناشر: مرآت - آبان 1394
550000 ریال
یونس پاکپور، ولی الله هاشم پور یونس پاکپور
ناشر: مرکز نشر هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران) - 12 شهریور 1399
440000 ریال
علی رووف علی رووف
ناشر: روان - 27 آبان 1386
26000 ریال
پیتر هوک، اندی واس، یان مک فایل، الهام دارچینیان (مترجم) پیتر هوک
ناشر: قطره - 15 اردیبهشت 1388
18000 ریال
نمایش 1 - 15 از 41 مورد