ترتیب بر اساس:
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 22 دی 1396
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
1500000 ریال 1200000 ریال
لیسی باگز، محبوبه ذکایی (مترجم) لیسی باگز
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 153000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 14 تیر 1401
1500000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 17 مرداد 1391
540000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - خرداد 1397
170000 ریال
ناشر: آییژ - 7 دی 1392
400000 ریال
کنس دی مور، اسماعیل سعدی پور (مترجم) کنس دی مور
ناشر: دیدار - آذر 1396
200000 ریال
ناشر: مرآت - آبان 1394
550000 ریال
یونس پاکپور، ولی الله هاشم پور یونس پاکپور
ناشر: مرکز نشر هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران) - 12 شهریور 1399
440000 ریال
علی رووف علی رووف
ناشر: روان - 27 آبان 1386
26000 ریال
پیتر هوک، اندی واس، یان مک فایل، الهام دارچینیان (مترجم) پیتر هوک
ناشر: قطره - 15 اردیبهشت 1388
18000 ریال
فاطمه مردخدای رودمعجنی فاطمه مردخدای رودمعجنی
ناشر: چشم انداز قطب - شهریور 1397
180000 ریال
مسعود حمیدیان مسعود حمیدیان
ناشر: پژوهشهای دانشگاه - مرداد 1397
100000 ریال
ناشر: دانشگاه تربیت معلم سبزوار، معاونت آموزشی و پژوهشی - 8 اسفند 1385
24000 ریال
نمایش 1 - 15 از 34 مورد