محدود کردن نتایج

دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
مجید معارف مجید معارف
ناشر: کویر - آبان 1402
4300000 ریال 3870000 ریال
بنجامین هاردی، فرید نجف زاده اصل (مترجم)، هومن آهنی (مترجم)، محبوبه ذکایی (مترجم) بنجامین هاردی
ناشر: آدینه - 1398
280000 ریال 224000 ریال
کاظم مدیرشانه چی کاظم مدیرشانه چی
ناشر: سمت - شهریور 1402
2580000 ریال 2322000 ریال
هادی حجت هادی حجت
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - اردیبهشت 1400
850000 ریال 722500 ریال
سیدمحمدکاظم طباطبایی سیدمحمدکاظم طباطبایی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آذر 1399
1860000 ریال 1674000 ریال
محمدحسن احمدی، انگلیکا نویورت (مقدمه) محمدحسن احمدی
ناشر: دانشگاه قم - تیر 1393
500000 ریال 450000 ریال
مجید معارف مجید معارف
ناشر: دانشکده علوم حدیث، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دی 1400
800000 ریال 680000 ریال
علیرضا حیدری نسب علیرضا حیدری نسب
ناشر: علمی و فرهنگی - بهمن 1390
2330000 ریال 2097000 ریال
احمد پاکتچی احمد پاکتچی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - آذر 1400
1520000 ریال
مجید معارف، سعید شفیعی مجید معارف
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - بهمن 1400
700000 ریال
احمد پاکتچی احمد پاکتچی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - آذر 1400
1720000 ریال
مجید معارف مجید معارف
ناشر: دانشکده علوم حدیث، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - مهر 1393
140000 ریال
مجید معارف مجید معارف
ناشر: کویر - آبان 1386
450000 ریال
مجید معارف، محمدکاظم رحمتی، محمدعلی مهدوی راد، محسن معینی، لیلا هوشنگی، اسماعیل باغستانی، سیدعلی آقایی، نصرت نیل ساز مجید معارف
ناشر: کتاب مرجع - خرداد 1389
170000 ریال
سیدکاظم طباطبایی سیدکاظم طباطبایی
ناشر: مرکز نشر هاجر - شهریور 1393
55000 ریال
محمدتقی دیاری بیدگلی، مریم ربانی (ویراستار) محمدتقی دیاری بیدگلی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - خرداد 1391
240000 ریال
نمایش 1 - 15 از 91 مورد