ترتیب بر اساس:
ویلیام کریستوفر کرین، علیرضا رجایی (مترجم)، غلامرضا خوی نژاد (مترجم) ویلیام کریستوفر کرین
ناشر: رشد - 14 فروردین 1400
1950000 ریال 1657500 ریال
کال نیوپورت، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم)، بابک یاپیر رشتی (مترجم) کال نیوپورت
ناشر: آدینه - 12 اردیبهشت 1401
200000 ریال 170000 ریال
ناشر: رشد - 22 تیر 1400
950000 ریال 807500 ریال
موسسه پژوهشی کودکان دنیا(تهیه کننده) موسسه پژوهشی کودکان دنیا(تهیه کننده)
ناشر: قطره - 13 آذر 1400
520000 ریال 442000 ریال
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 15 دی 1399
380000 ریال 323000 ریال
ناشر: جاجرمی - 12 اردیبهشت 1400
1950000 ریال 1657500 ریال
جان سانتراک، پرویز شریفی درآمدی (مترجم) جان سانتراک
ناشر: دانژه - 8 مهر 1400
3300000 ریال 2805000 ریال
ژانت زارب، حسن حمیدپور (مترجم) ژانت زارب
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 6 اسفند 1390
400000 ریال 340000 ریال
علی اکبر شعاری نژاد علی اکبر شعاری نژاد
ناشر: اطلاعات - 4 آبان 1392
300000 ریال 240000 ریال
لوراای برک، یحیی سیدمحمدی (مترجم) لوراای برک
ناشر: ارسباران - 4 دی 1401
2000000 ریال
لوراای برک، یحیی سیدمحمدی (مترجم) لوراای برک
ناشر: ارسباران - 7 اسفند 1400
1600000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 26 آبان 1399
610000 ریال
ناشر: شرکت چاپ و نشر بین الملل - 27 فروردین 1400
595000 ریال
پروین کدیور، سوسن سیف، رضا کرمی نوری پروین کدیور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 25 بهمن 1393
820000 ریال
حسین لطف آبادی حسین لطف آبادی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 20 اسفند 1398
250000 ریال
ویلیام کریستوفر کرین ویلیام کریستوفر کرین
ناشر: اطلاعات - 19 شهریور 1399
360000 ریال
نمایش 1 - 15 از 165 مورد