ترتیب بر اساس:
حسین یاوری، سارا حکاک باشی حسین یاوری
ناشر: سیمای دانش، آذر - 26 مهر 1398
1100000 ریال
ناشر: آدینه - 15 اسفند 1400
250000 ریال 225000 ریال
حسین یاوری، شیدا سرخوش حسین یاوری
ناشر: سیمای دانش، آذر - 7 تیر 1401
1700000 ریال
مهرآسا غیبی مهرآسا غیبی
ناشر: هیرمند - 23 آذر 1400
3500000 ریال
فریدون پوربهمن، هاجر ضیاء سیکارودی (مترجم) فریدون پوربهمن
ناشر: امیرکبیر - آبان 1395
230000 ریال
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 7 تیر 1391
55000 ریال
محمدرضا چیت ساز (محقق) محمدرضا چیت ساز (محقق)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 27 خرداد 1391
145000 ریال
پیمان متین، غلامرضا ارژنگ (ویراستار) پیمان متین
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 15 فروردین 1386
15000 ریال
ناشر: هومان - شهریور 1394
190000 ریال
وجیهه قپانداران وجیهه قپانداران
ناشر: مهر بیکران - 21 مهر 1398
400000 ریال
فاروق صفی زاده فاروق صفی زاده
ناشر: مدحت - 5 بهمن 1393
80000 ریال
نسیم محمدپور نسیم محمدپور
ناشر: ابریشمی فر - 7 آبان 1391
15000 ریال
شبنم رنج دوست (تهیه و تنظیم) شبنم رنج دوست (تهیه و تنظیم)
ناشر: جمال هنر - 16 فروردین 1388
115000 ریال
ناشر: جمال هنر - 8 تیر 1388
90000 ریال
رامونا محمدی رامونا محمدی
ناشر: جمال هنر - 18 فروردین 1389
265000 ریال
منیژه شیرخانی، مرجان کیان افراز منیژه شیرخانی
ناشر: بهار علم - 1381
22000 ریال
نمایش 1 - 15 از 26 مورد