ترتیب بر اساس:
محمود بی جن خان محمود بی جن خان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 29 مرداد 1399
1860000 ریال 1674000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 26 مهر 1402
450000 ریال 405000 ریال
بتول علی نژاد بتول علی نژاد
ناشر: دانشگاه اصفهان - تیر 1396
300000 ریال 270000 ریال
عالیه کردزعفرانلوکامبوزیا عالیه کردزعفرانلوکامبوزیا
ناشر: کتاب بهار - مرداد 1397
240000 ریال 216000 ریال
عالیه کردزعفرانلوکامبوزیا عالیه کردزعفرانلوکامبوزیا
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 12 شهریور 1398
400000 ریال
محرم اسلامی، فاطمه لشکری نژاد (ویراستار) محرم اسلامی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 26 آبان 1398
70000 ریال
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 18 آذر 1394
120000 ریال
مهدی مشکوه الدینی مهدی مشکوه الدینی
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 11 تیر 1398
240000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - آبان 1397
190000 ریال
هاینریش هوبشمان، بهزاد معینی سام (مترجم)، زهرا خسروی دستگردی (ویراستار) هاینریش هوبشمان
ناشر: امیرکبیر - 14 بهمن 1386
40000 ریال
فرامرز شهسواری فرامرز شهسواری
ناشر: فرامرز شهسواری - تیر 1396
120000 ریال
طاهره رضایی طاهره رضایی
ناشر: پردیس دانش - 8 تیر 1393
100000 ریال
فاطمه مدرسی فاطمه مدرسی
ناشر: ستوده - اسفند 1394
170000 ریال
ناشر: نوروزی - 26 تیر 1398
250000 ریال
طلیعه ظریفیان، زهرا ایلخانی طلیعه ظریفیان
ناشر: دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی - خرداد 1395
150000 ریال
فاطمه شاوردی شهرکی فاطمه شاوردی شهرکی
ناشر: تعالی - دی 1395
120000 ریال
نمایش 1 - 15 از 21 مورد