ترتیب بر اساس:
هاروی دیتل، پل ج. دیتل، بهرام پاشایی (مترجم) هاروی دیتل
ناشر: ادبستان - 20 آبان 1399
2000000 ریال 1800000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 1400
160000 ریال 128000 ریال
سارنگ قربانیان، سیدامید صفوی سارنگ قربانیان
ناشر: ادیبان روز - 6 اسفند 1395
1100000 ریال 990000 ریال
عین الله جعفرنژادقمی عین الله جعفرنژادقمی
ناشر: علوم رایانه - 12 تیر 1401
3600000 ریال
دانیال رحمان زاده دانیال رحمان زاده
ناشر: شیوه - 25 شهریور 1387
45000 ریال
احمدرضا صدیقی احمدرضا صدیقی
ناشر: کانون نشر علوم - 17 بهمن 1391
215000 ریال
امیرسام بهادر امیرسام بهادر
ناشر: کانون نشر علوم، نگین دانش - 1392
100000 ریال
احمدرضا صدیقی احمدرضا صدیقی
ناشر: کانون نشر علوم - 1394
250000 ریال
هاروی دیتل، پاول دیتل، سهند سجادی (مترجم)، شیما نورمحمدی (مترجم)، مهدی حسینی نژاد (ویراستار) هاروی دیتل
ناشر: گسترش علوم پایه - 1393
390000 ریال
احمدرضا صدیقی احمدرضا صدیقی
ناشر: کانون نشر علوم - 13 آذر 1392
1150000 ریال
رابرت لی فور، حسین ابراهیم زاده قلزم (مترجم) رابرت لی فور
ناشر: سیمای دانش، آذر - 30 فروردین 1390
180000 ریال
نصرت علی اشرفی پیامن، محمد شادروی منش (ویراستار) نصرت علی اشرفی پیامن
ناشر: دانشگاه تربیت معلم - 27 خرداد 1393
170000 ریال
ناشر: مهرگان قلم - خرداد 1394
260000 ریال
کاظم محمدی کاظم محمدی
ناشر: ناقوس - شهریور 1394
375000 ریال
پال جی دیتل، هاروی دیتل، حسین ابراهیم زاده قلزم (مترجم)، صدرا حسین زاده قلزم (ویراستار) پال جی دیتل
ناشر: صفار - 30 تیر 1392
380000 ریال
استیو سوهرینگ، سیدرضا هاشمی (مترجم) استیو سوهرینگ
ناشر: دانشگاهی کیان - 7 بهمن 1393
895000 ریال
نمایش 1 - 15 از 148 مورد