ترتیب بر اساس:
ناشر: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر - 15 بهمن 1400
890000 ریال 801000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 1400
160000 ریال 128000 ریال
احمد تامسون، سیدداود میرترابی (مترجم)، مصطفی خیراللهی کوهانستانی (مترجم) احمد تامسون
ناشر: المعی - 28 خرداد 1398
600000 ریال 540000 ریال
موسی صدر، مهدی فرخیان (مترجم) موسی صدر
ناشر: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر - 3 آبان 1399
850000 ریال 765000 ریال
ناشر: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر - اردیبهشت 1396
900000 ریال 810000 ریال
جان.ال اسپوزیتو جان.ال اسپوزیتو
ناشر: چاپخش - دی 1396
1470000 ریال 1323000 ریال
محمدرضا بهشتی روی، علی حجتی کرمانی (به اهتمام) محمدرضا بهشتی روی
ناشر: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر - 16 شهریور 1389
560000 ریال 504000 ریال
ناشر: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر - 13 شهریور 1398
1500000 ریال 1350000 ریال
موسی صدر، احمد ناظم (مترجم) موسی صدر
ناشر: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر - 13 شهریور 1398
1200000 ریال 1080000 ریال
موسی صدر، احمد ناظم (مترجم) موسی صدر
ناشر: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر - 13 شهریور 1398
500000 ریال 450000 ریال
موسی صدر، علی حجتی کرمانی (مترجم) موسی صدر
ناشر: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر - 2 آذر 1399
1000000 ریال 900000 ریال
موسی صدر، علیرضا محمودی (مترجم) موسی صدر
ناشر: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر - 13 شهریور 1398
950000 ریال 855000 ریال
ناشر: اطلاعات - 5 بهمن 1393
140000 ریال
موسی صدر موسی صدر
ناشر: نشر شهر تهران (وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران) - 1388
15000 ریال
محمود سریع القلم، ویراستاران حرفه ای پارس محمود سریع القلم
ناشر: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر - 16 اسفند 1390
60000 ریال
موسی صدر موسی صدر
ناشر: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر - 26 آذر 1387
5000 ریال
نمایش 1 - 15 از 41 مورد