ترتیب بر اساس:
جان ال. مارتین، شهرناز بخشعلی زاده (مترجم) جان ال. مارتین
ناشر: موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 28 بهمن 1400
1500000 ریال 1350000 ریال
استیو برنز، هالی برنز، موسسه ترجمیک (مترجم) استیو برنز
ناشر: آدینه - 7 خرداد 1401
850000 ریال 680000 ریال
رسول کردنوقابی، فریبرز درتاج رسول کردنوقابی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - 1400
1700000 ریال 1530000 ریال
رابرت کنن، دیوید نیوبل، احمدرضا نصر (مترجم)، حسین زارع (مترجم)، محمدجعفر پاک سرشت (مترجم) رابرت کنن
ناشر: دانشگاه اصفهان، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 21 دی 1390
35000 ریال 31500 ریال
ناشر: کهکشان دانش، آراد کتاب - 13 فروردین 1399
1850000 ریال 1665000 ریال
عباس خورشیدی، محمود اکرامی (ویراستار)، نعمت الله بندلی زاده (ویراستار) عباس خورشیدی
ناشر: یسطرون - 26 آبان 1400
1150000 ریال 1035000 ریال
ناشر: دانش پرور - 31 خرداد 1391
500000 ریال 450000 ریال
سیدحشمت الله مرتضوی زاده سیدحشمت الله مرتضوی زاده
ناشر: آییژ - 25 دی 1401
1500000 ریال 1350000 ریال
حسن دیناروند حسن دیناروند
ناشر: آییژ - 4 اردیبهشت 1390
700000 ریال 630000 ریال
منوچهر فضلی خانی(گردآورنده) منوچهر فضلی خانی(گردآورنده)
ناشر: موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 18 دی 1395
300000 ریال 270000 ریال
ابوالفضل بختیاری ابوالفضل بختیاری
ناشر: آوای نور - 15 بهمن 1401
1000000 ریال 900000 ریال
دیان دریز، محمدعلی میرزابیگی (مترجم)، آمبرتورن کوئیست (طراح) دیان دریز
ناشر: نسل نو اندیش، برادری - 25 دی 1390
1399000 ریال 1189150 ریال
حمیدرضا رضازاده حمیدرضا رضازاده
ناشر: وانیا - 4 آبان 1392
950000 ریال 855000 ریال
احمدرضا نصر، صدیقه کریمی، کاظم بقراطیان احمدرضا نصر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، دانشگاه اصفهان - 21 مرداد 1388
400000 ریال
عباس خورشیدی عباس خورشیدی
ناشر: یسطرون - اسفند 1397
1150000 ریال 1035000 ریال
ناشر: آوای نور - 18 شهریور 1402
2700000 ریال 2250000 ریال
نمایش 1 - 15 از 545 مورد