ترتیب بر اساس:
ناشر: سمت - مهر 1402
1600000 ریال 1440000 ریال
ناشر: آدینه - مرداد 1402
1500000 ریال 1200000 ریال
علی اصغر فقیهی علی اصغر فقیهی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - تیر 1393
580000 ریال 522000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - مرداد 1395
100000 ریال
محمدرضا ناجی، کاظم سادات اشکوری (ویراستار) محمدرضا ناجی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - دی 1384
800000 ریال
محمدرضا ناجی، حامد مهراندیش (ویراستار) محمدرضا ناجی
ناشر: امیرکبیر - مرداد 1392
350000 ریال
یعقوب آژند (مترجم) یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: مولی - بهمن 1397
1600000 ریال
نمایش 1 - 6 از 6 مورد