محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
عباسعلی رضایی عباسعلی رضایی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - بهمن 1397
90000 ریال
دن نوریس، محسن ذکایی آشتیانی (مترجم) دن نوریس
ناشر: آدینه - 7 آبان 1401
800000 ریال 720000 ریال
حسین پاینده، منوچهر حقیقی (ویراستار) حسین پاینده
ناشر: دانشگاه پیام نور - 25 شهریور 1398
240000 ریال
کیان پیشکار کیان پیشکار
ناشر: رهنما - 22 شهریور 1389
130000 ریال
حسین پاینده، منوچهر حقیقی (ویراستار) حسین پاینده
ناشر: دانشگاه پیام نور - 4 اسفند 1388
125000 ریال
کیان سهیل کیان سهیل
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 11 آذر 1398
110000 ریال
رضا رستم زاده خسروشاهی رضا رستم زاده خسروشاهی
ناشر: ارشد - 30 آذر 1389
42000 ریال
کریم نظری بقا کریم نظری بقا
ناشر: محقق اردبیلی - اسفند 1396
100000 ریال
هلن اولیائی نیا هلن اولیائی نیا
ناشر: نهفت - بهمن 1395
170000 ریال
ناشر: حقوق اسلامی - 17 بهمن 1389
40000 ریال
افسانه خرمانی افسانه خرمانی
ناشر: روناس - آذر 1394
80000 ریال
رفعت حاجی زاده، سیدرضا حسینی (ویراستار) رفعت حاجی زاده
ناشر: موسسه نگارش الکترونیک کتاب - شهریور 1397
300000 ریال
شهرام افروغه شهرام افروغه
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک - بهمن 1395
شهرام افروغه شهرام افروغه
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک - بهمن 1395
290000 ریال
شهرام افروغه شهرام افروغه
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک - بهمن 1395
300000 ریال
Atefeh GhasemNejad Atefeh GhasemNejad
ناشر: آیریک - 28 آبان 1391
42000 ریال
نمایش 1 - 15 از 19 مورد