ترتیب بر اساس:
علی شریعتمداری علی شریعتمداری
ناشر: امیرکبیر - 26 خرداد 1401
1450000 ریال 1377500 ریال
ناشر: آدینه - 24 دی 1400
160000 ریال 128000 ریال
جورج فردریک نلر جورج فردریک نلر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 20 مرداد 1398
120000 ریال
علی اکبر شعاری نژاد علی اکبر شعاری نژاد
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - 13 بهمن 1400
3000000 ریال 2850000 ریال
ناشر: آوای نور - 24 اردیبهشت 1401
1000000 ریال 950000 ریال
داود امام وردی، محمدرضا نیستانی داود امام وردی
ناشر: دانشگاه اصفهان - 21 خرداد 1394
1800000 ریال 1620000 ریال
مایک فلیتهم، بهرام قاسمی نژاد (مترجم) مایک فلیتهم
ناشر: فراروان - 22 خرداد 1400
600000 ریال 570000 ریال
ناشر: علم - 27 خرداد 1388
1250000 ریال 1125000 ریال
ناشر: ساوالان - 22 آبان 1401
1300000 ریال 1235000 ریال
ناشر: شیرازه کتاب ما - 14 تیر 1399
900000 ریال 810000 ریال
علی اکبر نصیری علی اکبر نصیری
ناشر: آوای نور - 21 آذر 1401
750000 ریال 675000 ریال
ناشر: دوران - 16 مرداد 1399
600000 ریال 570000 ریال
حسن دیناروند حسن دیناروند
ناشر: دانش پرور، کتابخانه فروردین - 24 آذر 1392
1200000 ریال 1080000 ریال
اکبر رهنما اکبر رهنما
ناشر: آییژ - 26 آبان 1392
400000 ریال 360000 ریال
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - اسفند 1396
700000 ریال 630000 ریال
شهین ایروانی شهین ایروانی
ناشر: علمی و فرهنگی - 6 مرداد 1388
55000 ریال 49500 ریال
نمایش 1 - 15 از 203 مورد