ترتیب بر اساس:
علی شریعتمداری علی شریعتمداری
ناشر: امیرکبیر - 22 فروردین 1401
1200000 ریال
استیون کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استیون کاوی
ناشر: آدینه - 12 تیر 1400
200000 ریال 160000 ریال
جورج فردریک نلر جورج فردریک نلر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 15 دی 1398
120000 ریال
علی اکبر شعاری نژاد علی اکبر شعاری نژاد
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - 13 بهمن 1400
3000000 ریال
ناشر: آوای نور - 24 اردیبهشت 1401
1000000 ریال
مایک فلیتهم، بهرام قاسمی نژاد (مترجم) مایک فلیتهم
ناشر: فراروان - 22 خرداد 1400
600000 ریال
غلامحسین شکوهی غلامحسین شکوهی
ناشر: به نشر - 27 دی 1399
900000 ریال
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 2 اسفند 1395
870000 ریال
علی اکبر نصیری علی اکبر نصیری
ناشر: آوای نور - 21 آذر 1401
750000 ریال
حسن دیناروند حسن دیناروند
ناشر: دانش پرور، کتابخانه فروردین - 24 آذر 1392
1200000 ریال
اکبر رهنما اکبر رهنما
ناشر: آییژ - 26 آبان 1392
400000 ریال
جرالدلی گوتک، محمدجعفر پاک سرشت (مترجم) جرالدلی گوتک
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 24 خرداد 1400
1600000 ریال
میرعبدالحسین نقیب زاده جلالی میرعبدالحسین نقیب زاده جلالی
ناشر: طهوری - 14 آذر 1401
1450000 ریال
علیمحمد کاردان علیمحمد کاردان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1399
330000 ریال
ساراجین بلیک مور، یوتا فریث، سیدکمال خرازی (مترجم) ساراجین بلیک مور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 26 اردیبهشت 1389
95000 ریال
رابرت اولیچ رابرت اولیچ
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - آذر 1395
130000 ریال
نمایش 1 - 15 از 307 مورد