ترتیب بر اساس:
علی شریعتمداری علی شریعتمداری
ناشر: امیرکبیر - 12 خرداد 1401
1200000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 1400
160000 ریال 128000 ریال
میرعبدالحسین نقیب زاده جلالی میرعبدالحسین نقیب زاده جلالی
ناشر: طهوری - 8 شهریور 1400
850000 ریال
ناشر: آوای نور - 1400
360000 ریال
مایک فلیتهم، بهرام قاسمی نژاد (مترجم) مایک فلیتهم
ناشر: فراروان - 22 خرداد 1400
600000 ریال
ناشر: ساوالان - 12 شهریور 1401
900000 ریال
ناشر: دوران - 1 خرداد 1396
350000 ریال 297500 ریال
حسن دیناروند حسن دیناروند
ناشر: دانش پرور، کتابخانه فروردین - 24 آذر 1392
1200000 ریال
آن مارگارت شارپ، متیو لیپمن آن مارگارت شارپ
ناشر: پارسیک - 16 شهریور 1399
650000 ریال
جرالدلی گوتک، محمدجعفر پاک سرشت (مترجم) جرالدلی گوتک
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 24 خرداد 1400
1600000 ریال
جورج فردریک نلر جورج فردریک نلر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 15 دی 1398
120000 ریال
علیمحمد کاردان علیمحمد کاردان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1399
330000 ریال
علی اکبر شعاری نژاد علی اکبر شعاری نژاد
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - شهریور 1395
550000 ریال
فریده مشایخ (مترجم)، کلرمون گوتیه (ویراستار)، موریس تاردیف (ویراستار) فریده مشایخ (مترجم)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 19 آبان 1399
580000 ریال
رابرت اولیچ رابرت اولیچ
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - آذر 1395
130000 ریال
علیمحمد کاردان، علیرضا اعرافی علیمحمد کاردان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - شهریور 1395
220000 ریال
نمایش 1 - 15 از 197 مورد