ترتیب بر اساس:
علی شریعتمداری علی شریعتمداری
ناشر: امیرکبیر - 26 خرداد 1401
1450000 ریال 1377500 ریال
برت ریجوی، رحمان علیان لله مرزی (مترجم) برت ریجوی
ناشر: آدینه - 25 آذر 1401
550000 ریال 495000 ریال
میرعبدالحسین نقیب زاده جلالی میرعبدالحسین نقیب زاده جلالی
ناشر: طهوری - 14 آذر 1401
1450000 ریال 1377500 ریال
علی اکبر شعاری نژاد علی اکبر شعاری نژاد
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - 13 بهمن 1400
3000000 ریال 2850000 ریال
ناشر: آوای نور - 24 اردیبهشت 1401
1000000 ریال 950000 ریال
محمود فتحعلی، مجتبی مصباح محمود فتحعلی
ناشر: سازمان پژوهش و برنامه (مدرسه) - 24 مهر 1401
1800000 ریال 1620000 ریال
داود امام وردی، محمدرضا نیستانی داود امام وردی
ناشر: دانشگاه اصفهان - 21 خرداد 1394
1800000 ریال 1620000 ریال
مایک فلیتهم، بهرام قاسمی نژاد (مترجم) مایک فلیتهم
ناشر: فراروان - 22 خرداد 1400
600000 ریال 570000 ریال
ناشر: علم - 27 خرداد 1388
1250000 ریال 1125000 ریال
ناشر: ساوالان - 22 آبان 1401
1300000 ریال 1235000 ریال
علی اکبر نصیری علی اکبر نصیری
ناشر: آوای نور - 21 آذر 1401
750000 ریال 675000 ریال
ناشر: دوران - 16 مرداد 1399
600000 ریال 570000 ریال
حسن دیناروند حسن دیناروند
ناشر: دانش پرور، کتابخانه فروردین - 24 آذر 1392
1200000 ریال 1080000 ریال
آن مارگارت شارپ، متیو لیپمن آن مارگارت شارپ
ناشر: پارسیک - 16 شهریور 1399
650000 ریال 585000 ریال
جرالدلی گوتک، محمدجعفر پاک سرشت (مترجم) جرالدلی گوتک
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 5 آذر 1401
1840000 ریال
جورج فردریک نلر جورج فردریک نلر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 20 مرداد 1398
120000 ریال
نمایش 1 - 15 از 175 مورد