ترتیب بر اساس:
ناشر: ویرایش - 17 آبان 1400
1000000 ریال 900000 ریال
جونا برگر، موسسه ترجمیک (مترجم) جونا برگر
ناشر: آدینه - 22 مهر 1400
220000 ریال 198000 ریال
ناشر: دوران - 20 خرداد 1400
750000 ریال 675000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - تیر 1394
130000 ریال
اسماعیل سعدی پور اسماعیل سعدی پور
ناشر: دوران - 5 آذر 1401
1250000 ریال 1125000 ریال
والتر بورگ، مردیت دامین گال والتر بورگ
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، دانشگاه شهید بهشتی - 1399
870000 ریال
والتر بورگ، مردیت دامین گال والتر بورگ
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، دانشگاه شهید بهشتی - 1396
330000 ریال
پاول هوارد-جونز، سیدکمال خرازی (مترجم) پاول هوارد-جونز
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 8 بهمن 1398
360000 ریال
برک جانسون، لری کریستنسن، علی اکبر خسروی بابادی (مترجم)، کامبیز پوشنه (مترجم)، محرم آقازاده (مترجم) برک جانسون
ناشر: آییژ - 11 خرداد 1399
770000 ریال
لاری کریستنسن، برک جانسون لاری کریستنسن
ناشر: علم - آبان 1395
2250000 ریال
اسماعیل سعدی پور اسماعیل سعدی پور
ناشر: دوران - 3 اسفند 1392
270000 ریال
مارک بری، باب آدامسون، مارک میسن، عباس معدن دار (مترجم)، پروین عباسی (مترجم)، لیدا کاکیا (ویراستار)، مهرداد سپهری (ویراستار) مارک بری
ناشر: آییژ - 30 مرداد 1390
450000 ریال
جان بست، حسن پاشاشریفی (مترجم)، نرگس طالقانی (مترجم) جان بست
ناشر: رشد - 7 شهریور 1390
190000 ریال
میشل لو، محمدعلی میرزابیگی (مترجم)، صلاح الدین محمدی (مترجم)، مونا مغفرتی (ویراستار) میشل لو
ناشر: نسل نو اندیش، برادری - 25 دی 1390
59000 ریال
علی رووف علی رووف
ناشر: آییژ - 13 بهمن 1388
70000 ریال
نمایش 1 - 15 از 56 مورد