ترتیب بر اساس:
محمد شعبانی محمد شعبانی
ناشر: دانش پژوهان جوان - 15 شهریور 1401
770000 ریال 693000 ریال
نیر ایال، رایان هوور، موسسه ترجمیک (مترجم) نیر ایال
ناشر: آدینه - 20 بهمن 1401
250000 ریال 200000 ریال
علی نیک طالع علی نیک طالع
ناشر: چالش - 19 مرداد 1396
1850000 ریال 1665000 ریال
ناشر: موسسه انتشاراتی آرادکتاب - 15 خرداد 1400
2350000 ریال 2115000 ریال
محمد مساح محمد مساح
ناشر: چالش - 24 خرداد 1400
2950000 ریال 2655000 ریال
کنستانس ام. براون، علی محمدی (مترجم) کنستانس ام. براون
ناشر: کتاب مهربان نشر - 16 خرداد 1401
1750000 ریال 1575000 ریال
محمد شبانی محمد شبانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 9 مرداد 1400
2100000 ریال 1890000 ریال
همایون دارابی همایون دارابی
ناشر: دنیای اقتصاد - 7 اسفند 1400
400000 ریال 360000 ریال
حسن کارنامه حقیقی، مهدیه پالیزبان (ویراستار) حسن کارنامه حقیقی
ناشر: نشر آموخته - 11 اسفند 1392
680000 ریال 612000 ریال
عارف خورشید عارف خورشید
ناشر: دنیای اقتصاد - تیر 1394
250000 ریال 225000 ریال
جیمز بردفیلد، محمود سبزی (مترجم)، ابراهیم کاردگر (مترجم) جیمز بردفیلد
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 20 اسفند 1393
630000 ریال 567000 ریال
ناشر: قصیده سرا - بهمن 1396
490000 ریال 441000 ریال
جان مورفی، کامیار فراهانی فرد (مترجم)، رضا قاسمیان لنگرودی (مترجم)، ساناز قهقرایی زمانی (ویراستار) جان مورفی
ناشر: چالش - 21 مهر 1401
3250000 ریال
محسن نظری، رضا تهرانی محسن نظری
ناشر: نگاه دانش - 22 اسفند 1401
2200000 ریال
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی - 29 خرداد 1401
2180000 ریال
حسین یوسفی، مجید اصلی ترقبه حسین یوسفی
ناشر: دانش پژوهان جوان - 16 تیر 1389
20000 ریال
نمایش 1 - 15 از 86 مورد