ترتیب بر اساس:
سیروس شمیسا سیروس شمیسا
ناشر: قطره - 23 آبان 1401
1200000 ریال
بو نورتون، نسرین امامی (مترجم) بو نورتون
ناشر: آدینه - 1398
150000 ریال 135000 ریال
محمدرضا شفیعی کدکنی محمدرضا شفیعی کدکنی
ناشر: آگه - 23 شهریور 1400
2800000 ریال 2100000 ریال
توفیق هاشم پورسبحانی توفیق هاشم پورسبحانی
ناشر: زوار - 6 دی 1395
1800000 ریال 1530000 ریال
ناشر: اساطیر - آبان 1397
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
300000 ریال 210000 ریال
امیراسماعیل آذر امیراسماعیل آذر
ناشر: سخن - 8 مهر 1398
750000 ریال
ناشر: کانون اندیشه جوان - 1392
وضعیت: دست دوم (قابل قبول)
60000 ریال 30000 ریال
ناشر: فردوس - 9 بهمن 1400
1500000 ریال 1200000 ریال
عباسعلی وفایی(به اهتمام) عباسعلی وفایی(به اهتمام)
ناشر: علمی - 1 مهر 1395
750000 ریال 637500 ریال
اکبر صحرایی، مسعود کشمیری (تصویرگر) اکبر صحرایی
ناشر: سوره مهر - 1396
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
100000 ریال 70000 ریال
اکبر صحرایی، مسعود کشمیری(تصویرگر) اکبر صحرایی
ناشر: سوره مهر - 22 آبان 1398
250000 ریال 100000 ریال
سیروس شمیسا سیروس شمیسا
ناشر: میترا - 1399
800000 ریال
احمد تفضلی، ژاله آموزگار (به اهتمام) احمد تفضلی
ناشر: سخن - 1393
1750000 ریال
زیگبرت سالمن پراور، علی رضا انوشیروانی (مترجم) زیگبرت سالمن پراور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 15 دی 1398
150000 ریال
سیروس شمیسا سیروس شمیسا
ناشر: میترا - 16 فروردین 1400
950000 ریال
ناشر: فرهنگ معاصر - آبان 1397
1200000 ریال
نمایش 1 - 15 از 708 مورد