ترتیب بر اساس:
حسام الدین جلالی طهرانی، حسام الدین اژدری، عماد صفرنژاد، سنا فیروزه (ویراستار)، مرجان نژادایران (ویراستار)، ثنا فیروزه (ویراستار) حسام الدین جلالی طهرانی
ناشر: مهر و ماه نو - آبان 1402
690000 ریال 621000 ریال
تیم فریس، موسسه ترجمیک (مترجم) تیم فریس
ناشر: آدینه - 1402
490000 ریال 392000 ریال
امیرمحمد نصیری، رضا آقاجانی، کیمیا طهماسبی (ویراستار)، حامد مغربی سینکی (ویراستار)، محمدابراهیم مازنی (ویراستار)، حامد موحدی (ویراستار) امیرمحمد نصیری
ناشر: بین المللی گاج - تیر 1402
5950000 ریال 5355000 ریال
ابراهیم امینی، حیدر جلالی، آرزو بهرامی (ویراستار)، مینا پروین (ویراستار)، مهسا چراغعلی (ویراستار)، مریم پارسائیان (ویراستار)، پروانه سعادت خواه (ویراستار)، راضیه جمی (ویراستار)، مریم جمشیدی باندری (ویراستار) ابراهیم امینی
ناشر: بین المللی گاج - آبان 1402
3350000 ریال 3015000 ریال
ژیلا سلاجقه، ناهید جوهریان، نیلوفر شیرخدایی نادر، موسی اکبری (ویراستار)، عماد صفرنژادبروجنی (ویراستار)، محمدابراهیم مازنی (ویراستار)، فرناز ابوالحسنی(گرافیست)، مسعود علیزاده(گرافیست)، لیلا صالح پور(گرافیست) ژیلا سلاجقه
ناشر: خیلی سبز - مرداد 1402
590000 ریال 531000 ریال
محمدجواد سه دهی، علیرضا اسدی، حمید سودیان طهرانی، موسی اکبری مراد (ویراستار)، عماد صفرنژاد (ویراستار)، نیلوفر شیرخدایی نادر (ویراستار)، سیدمحسن حقیقی (ویراستار)، زهرا گل منش (ویراستار)، شبیر قنبری (ویراستار)، احمد منصوری (ویراستار)، امیرکیا باقری (ویراستار)، محمدحسین حسینی (ویراستار)، لیلا صالح پور(گرافیست)، انسیه ترکمان(گرافیست) محمدجواد سه دهی
ناشر: خیلی سبز وابسته به شرکت نشر توسعه خیلی سبز - آبان 1402
5200000 ریال 4680000 ریال
زهرا گل منش، سینا محمدی (ویراستار)، عماد صفرنژادبروجنی (ویراستار)، موسی اکبری (ویراستار)، امیرحسین قدیانی (ویراستار) زهرا گل منش
ناشر: خیلی سبز - خرداد 1402
1380000 ریال 1242000 ریال
امیرحسین رمضانی، احمد خدادادحسینی، موسی اکبری (ویراستار)، احمد منصوری (ویراستار)، انسیه ترکمان(گرافیست) امیرحسین رمضانی
ناشر: خیلی سبز - آبان 1402
1900000 ریال 1710000 ریال
میثم پورافضل، احمد خداداد حسینی میثم پورافضل
ناشر: خیلی سبز - شهریور 1397
1290000 ریال
ناشر: گل واژه - بهمن 1395
165000 ریال
فرحناز خان محمدی، مهیا ابوالمعالی (ویراستار) فرحناز خان محمدی
ناشر: شب قره - آبان 1390
32000 ریال
فاطمه نوری راد فاطمه نوری راد
ناشر: مبتکران، پیشروان - دی 1390
60500 ریال
رقیه لطفعلیان، احمد علی نژاد (زیرنظر) رقیه لطفعلیان
ناشر: بین المللی گاج - آبان 1391
95000 ریال
حمید نصیری کاشانی حمید نصیری کاشانی
ناشر: بین المللی گاج - دی 1388
55000 ریال
نمایش 1 - 15 از 156 مورد