ترتیب بر اساس:
ناصر کاتوزیان ناصر کاتوزیان
ناشر: میزان - 10 مرداد 1400
900000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 4 تیر 1401
170000 ریال 136000 ریال
ناشر: میزان - 5 آبان 1401
1350000 ریال
ناشر: گنج دانش - 20 مهر 1401
1100000 ریال 1045000 ریال
سیدمهدی شهیدی سیدمهدی شهیدی
ناشر: مجمع علمی و فرهنگی مجد - 10 آبان 1401
1000000 ریال 900000 ریال
سیدمهدی شهیدی سیدمهدی شهیدی
ناشر: مجمع علمی و فرهنگی مجد - 17 دی 1401
1300000 ریال 1170000 ریال
ناشر: مجمع علمی و فرهنگی مجد - 7 آذر 1401
950000 ریال 902500 ریال
مهدی شهیدی مهدی شهیدی
ناشر: مجمع علمی و فرهنگی مجد - 6 آبان 1401
750000 ریال 712500 ریال
ناشر: گنج دانش - 2 مرداد 1401
1500000 ریال 1350000 ریال
ابراهیم تقی زاده، سیداحمدعلی هاشمی ابراهیم تقی زاده
ناشر: مجمع علمی و فرهنگی مجد - 28 خرداد 1401
1500000 ریال 1425000 ریال
عبدالحسین شیروی عبدالحسین شیروی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 17 آبان 1401
1180000 ریال
ناشر: گنج دانش - 3 شهریور 1401
2800000 ریال 2660000 ریال
سیدحسین صفایی، اسدالله امامی سیدحسین صفایی
ناشر: میزان - 27 اسفند 1401
1400000 ریال
سیدمهدی شهیدی(به اهتمام) سیدمهدی شهیدی(به اهتمام)
ناشر: مجمع علمی و فرهنگی مجد - 12 شهریور 1401
1450000 ریال 1305000 ریال
ناشر: میزان - 10 فروردین 1401
1100000 ریال
ناشر: گنج دانش - 10 اسفند 1401
1500000 ریال 1350000 ریال
نمایش 1 - 15 از 721 مورد