ترتیب بر اساس:
جینین ساندرز، فرناز حیدری (مترجم)، حسام امامی (ویراستار)، چری زامازینگ(تصویرگر) جینین ساندرز
ناشر: کاگو - بهمن 1401
450000 ریال 405000 ریال
پیتر تیل، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر تیل
ناشر: آدینه - 1399
160000 ریال 128000 ریال
نوبیه کیانی فرد نوبیه کیانی فرد
ناشر: نشانه - شهریور 1402
1500000 ریال 1350000 ریال
سوزان ورد، وحید توکل صدیقی (مترجم)، پیتر اچ. رینالدز(تصویرگر) سوزان ورد
ناشر: آب - اسفند 1398
700000 ریال 630000 ریال
پونار اسوبار، فاطمه مدیحی بیدگلی (مترجم)، شهرام رجب زاده (ویراستار)، شیما زارعی(تصویرگر) پونار اسوبار
ناشر: زعفران - اسفند 1401
2999000 ریال 2699100 ریال
ناشر: آب - آبان 1400
800000 ریال 720000 ریال
سوزان ورد، دپارتمان ترجمه ی مهرسا (مترجم)، سیده هستی حسینی (ویراستار)، پیترهمیلتن رنلدز(تصویرگر) سوزان ورد
ناشر: مهرسا - مهر 1402
490000 ریال 441000 ریال
ملیحه ذاکری مهر، فاطمه قیاسی (ویراستار) ملیحه ذاکری مهر
ناشر: غنچه - دی 1394
100000 ریال
گروه ترجمه فستیوارت (مترجم)، پونار اسوبار(شاعر) گروه ترجمه فستیوارت (مترجم)
ناشر: ناک - دی 1398
250000 ریال
ازگی برک، شیرین افضل زاده (مترجم)، ماندانا لیاقت (ویراستار) ازگی برک
ناشر: ستاک - شهریور 1402
2200000 ریال
جینا کاسکونه، نیر خوش ضمیر (مترجم)، جنیفر ستلر(تصویرگر) جینا کاسکونه
ناشر: موسسه نشر سیمرغ آسمان آذرگان - خرداد 1402
500000 ریال
نرگس عیوضی نرگس عیوضی
ناشر: چیمن - خرداد 1394
300000 ریال
نمایش 1 - 11 از 11 مورد