ترتیب بر اساس:
جری بنکس، جان کارسون جری بنکس
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - 11 اردیبهشت 1397
900000 ریال
جونا برگر، موسسه ترجمیک (مترجم) جونا برگر
ناشر: آدینه - 22 مهر 1400
220000 ریال 176000 ریال
امین الله مه آبادی امین الله مه آبادی
ناشر: آذرخش - 2 بهمن 1389
200000 ریال
احمد کرمانپور احمد کرمانپور
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - 20 اسفند 1390
125000 ریال
یحیی زارع مهرجردی یحیی زارع مهرجردی
ناشر: مهرجرد - 11 اسفند 1393
220000 ریال
محسن صابری، محمد رحمانی منش، محمدعلی عارف نسب محسن صابری
ناشر: ناقوس اندیشه - 5 خرداد 1387
50000 ریال
ابوالفضل موفق، عباس صاحبقدم لطفی، محمدحسین حیدری، محمدحسن حیدری، احسان پاشای آهی، ریحانه حیدری، مریم جنابی نمین (ویراستار) ابوالفضل موفق
ناشر: اباصالح، حیان - 27 اسفند 1387
49500 ریال
ناشر: دافوس آجا - شهریور 1396
250000 ریال
زهرا رضایی نیا زهرا رضایی نیا
ناشر: مقسم - 24 اسفند 1390
53000 ریال
ناشر: حانون - تیر 1394
80000 ریال
ناشر: دانش مانا - اردیبهشت 1396
80000 ریال
محمدعلی افشارکاظمی محمدعلی افشارکاظمی
ناشر: شاپرک سرخ - بهمن 1394
120000 ریال
محسن گویژانی، عمار رایس محسن گویژانی
ناشر: خط اول - اردیبهشت 1396
160000 ریال
علی قوامی علی قوامی
ناشر: ندای کارآفرین - 14 بهمن 1391
87000 ریال
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی ،دانشگاه آزاد اسلامی (واحد قزوین) - 26 اسفند 1393
185000 ریال
نمایش 1 - 14 از 14 مورد