ترتیب بر اساس:
جیمی هالند، تالیا وایس ویزل، کریستین نلسون، اندرو راث، یسنه آلیجی، خدیجه باباخانی (مترجم)، فردین مرادی منش (مترجم) جیمی هالند
ناشر: ارجمند - 15 دی 1400
600000 ریال 540000 ریال
تیم فریس، موسسه ترجمیک (مترجم) تیم فریس
ناشر: آدینه - 16 آبان 1402
490000 ریال 392000 ریال
ناشر: کتاب ارجمند - 12 بهمن 1401
850000 ریال 765000 ریال
ناشر: نشانه - تیر 1396
150000 ریال 127500 ریال
جین پترز، سیدماشاالله فرخنده (مترجم)، حمیده رستمی (ویراستار) جین پترز
ناشر: نسل نو اندیش - 10 اردیبهشت 1390
35000 ریال
رامین خدابخشی رامین خدابخشی
ناشر: قطره - 29 مهر 1398
150000 ریال
آن آنسلن شوتزنبرژه، فاطمه ذبیحیان (مترجم)، علی ابوطالبی (ویراستار) آن آنسلن شوتزنبرژه
ناشر: صورتگر - 20 فروردین 1391
500000 ریال
گیتی عبداله زاده، رضا رستمی (مقدمه) گیتی عبداله زاده
ناشر: تیمورزاده، طبیب - 17 خرداد 1393
45000 ریال
فرح فرزانه، آذر مشهوری فرح فرزانه
ناشر: رسانه تخصصی - 8 خرداد 1391
35000 ریال
ناشر: کتاب فکر نو - 16 آذر 1393
40000 ریال
سینتیا لوآن اسلیپر، سحر لقایی (مترجم) سینتیا لوآن اسلیپر
ناشر: راشین - 16 تیر 1387
11000 ریال
ناشر: سنجش و دانش - مرداد 1396
180000 ریال
مهدی نصراصفهانی، محبوبه دادفر مهدی نصراصفهانی
ناشر: میرماه - خرداد 1394
85000 ریال
ناشر: گیوا - مرداد 1396
120000 ریال
ناشر: راش - تیر 1394
80000 ریال
نمایش 1 - 15 از 43 مورد