ترتیب بر اساس:
جعفر سبحانی تبریزی، محمد محمدرضایی جعفر سبحانی تبریزی
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - 17 مرداد 1400
350000 ریال
مورتیمر جی ادلر، چارلز فن دورن، موسسه ترجمیک (مترجم) مورتیمر جی ادلر
ناشر: آدینه - 5 دی 1399
150000 ریال 120000 ریال
جعفر سبحانی تبریزی، محمد محمدرضایی جعفر سبحانی تبریزی
ناشر: دفترنشرمعارف - 26 شهریور 1401
400000 ریال
احمد رحمانی همدانی، حسین استادولی (مترجم) احمد رحمانی همدانی
ناشر: مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر - 7 تیر 1397
650000 ریال
احمد تفضلی (مترجم)، ژاله آموزگار(به اهتمام) احمد تفضلی (مترجم)
ناشر: توس - 20 خرداد 1398
400000 ریال
فرنبغ دادگی فرنبغ دادگی
ناشر: توس - آذر 1397
550000 ریال
حسین عزیزی، علی غفارزاده، رضا مصطفوی (ویراستار) حسین عزیزی
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - 11 مهر 1400
300000 ریال
ناشر: توس - 11 بهمن 1388
350000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 1397
490000 ریال
ژاله آموزگار ژاله آموزگار
ناشر: معین - 20 مرداد 1399
250000 ریال
سیدمحمد شجاعی سیدمحمد شجاعی
ناشر: انتشار - 26 دی 1397
800000 ریال
سیدمحمدحسن نجفی قوچانی، حسین فتاحی (ویراستار)، مژگان شیخی (بازنویسی) سیدمحمدحسن نجفی قوچانی
ناشر: قدیانی - 19 خرداد 1393
50000 ریال
ناشر: صدرا - 7 مرداد 1399
380000 ریال
سیدعبدالحسین دستغیب سیدعبدالحسین دستغیب
ناشر: هاتف - 2 مرداد 1389
250000 ریال
سیدمحمدحسین طباطبائی، صادق لاریجانی (مترجم)، سیدهادی خسروشاهی(به اهتمام) سیدمحمدحسین طباطبائی
ناشر: بوستان کتاب قم - 3 مهر 1398
950000 ریال
ناشر: اساطیر - 15 مهر 1387
400000 ریال
نمایش 1 - 15 از 542 مورد