ترتیب بر اساس:
ریچارد اس لازاروس، برنایس ان لازاروس، جعفر نجفی زند (مترجم) ریچارد اس لازاروس
ناشر: دانژه - 26 مهر 1396
2200000 ریال 1870000 ریال
دیل کارنگی، موسسه ترجمیک (مترجم) دیل کارنگی
ناشر: آدینه - 3 آذر 1401
180000 ریال 144000 ریال
ناشر: بشارت - آذر 1397
280000 ریال 252000 ریال
ناشر: نیماژ - 28 مرداد 1401
2300000 ریال 1955000 ریال
مهران حاجی محمدیان مهران حاجی محمدیان
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 16 تیر 1398
300000 ریال 270000 ریال
ناشر: ترجمان - 8 خرداد 1401
1880000 ریال 1598000 ریال
ریچارد سترستن، ژاکلین آنجل ریچارد سترستن
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - مهر 1394
100000 ریال
ریچارد سترستن، ژاکلین آنجل ریچارد سترستن
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - مهر 1394
60000 ریال
ریچارد سترستن (ویراستار)، ژاکلین آنجل (ویراستار) ریچارد سترستن (ویراستار)
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - مهر 1394
70000 ریال
محمدتقی شیخی محمدتقی شیخی
ناشر: حریر - 10 بهمن 1389
150000 ریال
ونسان کارادک، سوسن کباری (مترجم)، آرزو کاظمی صفت (ویراستار) ونسان کارادک
ناشر: جامعه شناسان - 20 فروردین 1391
530000 ریال
جان بوند، لین کورنر، سیدحسین محققی کمال (مترجم) جان بوند
ناشر: دانژه - 6 آذر 1389
60000 ریال
اتول گاواندی، حامد قدیری (مترجم) اتول گاواندی
ناشر: ترجمان علوم انسانی - 6 آبان 1398
990000 ریال
ناشر: امیرکبیر - 31 فروردین 1394
300000 ریال
ریچارد اس لازاروس، برنامیس لازاروس ریچارد اس لازاروس
ناشر: اوحدی - 27 مهر 1393
850000 ریال
ناشر: بامداد کتاب، نشر ورزش - 8 آذر 1389
165000 ریال
نمایش 1 - 15 از 44 مورد