ترتیب بر اساس:
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی - مرداد 1395
380000 ریال 150000 ریال
ریچارد کچ، موسسه ترجمیک (مترجم) ریچارد کچ
ناشر: آدینه - 27 آبان 1401
200000 ریال 160000 ریال
لیلا میرقادری، مریم عسکری (ویراستار) لیلا میرقادری
ناشر: خانه تاریخ و تصویر ابریشمی - 20 آبان 1393
120000 ریال 108000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد استان البرز (خوارزمی) - 25 تیر 1398
700000 ریال 630000 ریال
ناشر: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی - بهمن 1397
350000 ریال 315000 ریال
محمدرضا رضوی، علی سلیمی، مهیار خادم محمدرضا رضوی
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی - 6 آذر 1400
1070000 ریال 963000 ریال
ناشر: تیسا - مرداد 1394
880000 ریال
ناشر: خرسندی - 1 اردیبهشت 1394
1200000 ریال
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - تیر 1396
120000 ریال
محمدرضا صابر محمدرضا صابر
ناشر: دادگستر - 19 آبان 1398
600000 ریال
محمدرضا رحیمی محمدرضا رحیمی
ناشر: محمودرضا رحیمی - اردیبهشت 1397
140000 ریال
ناشر: کتاب آوا - 12 شهریور 1398
210000 ریال
محمدرضا شکوهی، الیاس نادران (مقدمه) محمدرضا شکوهی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 14 اسفند 1392
240000 ریال
محمدعلی آذرپنائی محمدعلی آذرپنائی
ناشر: موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - 21 مهر 1398
300000 ریال
سیدناصر قدمگاهی سیدناصر قدمگاهی
ناشر: موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - خرداد 1397
200000 ریال
نمایش 1 - 15 از 74 مورد