ترتیب بر اساس:
جی.بی. بارنی، ویلیام اس. هسترلی جی.بی. بارنی
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی - تیر 1395
2660000 ریال 2394000 ریال
ناشر: آدینه - مرداد 1402
1500000 ریال 1200000 ریال
ژولی ژئو، بابک یاپیر رشتی (مترجم)، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم) ژولی ژئو
ناشر: آدینه - آبان 1401
200000 ریال 160000 ریال
بهزاد ابوالعلائی بهزاد ابوالعلائی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 1398
340000 ریال
نمایش 1 - 3 از 3 مورد