ترتیب بر اساس:
ملیحه ستارزاده ملیحه ستارزاده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 15 دی 1398
260000 ریال
دن نوریس، محسن ذکایی آشتیانی (مترجم) دن نوریس
ناشر: آدینه - 7 آبان 1401
800000 ریال 720000 ریال
سیدابوالقاسم فروزانی سیدابوالقاسم فروزانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 8 بهمن 1398
590000 ریال
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - خرداد 1394
350000 ریال
شهرام یوسفی فر، مرضیه حسینی کاووسی (ویراستار) شهرام یوسفی فر
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 16 اسفند 1390
300000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - اسفند 1395
240000 ریال
کلیفوردادموند بازورث، برتولد اشپولر کلیفوردادموند بازورث
ناشر: مولی - 22 آبان 1398
1500000 ریال
احمدبن حامد افضل الدین کرمانی، محمدابراهیم باستانی پاریزی (مصحح) احمدبن حامد افضل الدین کرمانی
ناشر: علم - 27 تیر 1386
2450000 ریال
ر.ن. فرای، دیوید لانگ، بیکرمان، لئو رادیتسا، ا. و. زیمال، ر. ا. امریک، دیوید سلوود، ویلهلم آیلرز، اوتو کورز، نینا گارسویان، ا. فن گاباین، کی.ای. باسورث، احسان یارشاطر (گردآورنده) ر.ن. فرای
ناشر: امیرکبیر - 27 آبان 1393
850000 ریال
محمدبن سلیمان راوندی، مجتبی مینوی تهرانی (مقدمه)، محمد اقبال (مصحح) محمدبن سلیمان راوندی
ناشر: اساطیر - 27 مرداد 1386
1300000 ریال
شهرام یوسفی فر، محمدرضا نصیری (ویراستار)، نادره جلالی (ویراستار) شهرام یوسفی فر
ناشر: دانشگاه پیام نور - 12 آبان 1398
270000 ریال
ظهیرالدین نیشابوری، میرزااسماعیل(حمیدالملک) افشار (مصحح)، محمد رمضانی صاحب کلاله خاور (مصحح) ظهیرالدین نیشابوری
ناشر: اساطیر - 4 آبان 1390
200000 ریال
سارا استوارت، ادموند هرتسیگ سارا استوارت
ناشر: نشر مرکز - تیر 1395
182000 ریال
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - 28 آذر 1389
600000 ریال
ناشر: احمد شه وری - اردیبهشت 1397
400000 ریال
ناشر: شاپورخواست - 7 تیر 1393
70000 ریال
نمایش 1 - 15 از 40 مورد