ترتیب بر اساس:
تونی گراس، محمدرضا مهرافزا (مترجم)، سارا قدیانی (مترجم)، میترا لبافی (مترجم)، شکوه قاسم نیا (ویراستار) تونی گراس
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 3 فروردین 1401
440000 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - 14 مهر 1401
180000 ریال
ولادیمیر سوتیف، گامایون (مترجم)، شعله طوسی(بازنویسی) ولادیمیر سوتیف
ناشر: نخستین - 24 فروردین 1398
150000 ریال
زوزا ورباوا، علی آشنا (مترجم) زوزا ورباوا
ناشر: موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 29 آذر 1399
50000 ریال
ناشر: موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 15 آذر 1400
200000 ریال 170000 ریال
هرژه، گروه نشر رایحه اندیشه (مترجم) هرژه
ناشر: رایحه اندیشه - 19 آذر 1400
400000 ریال 340000 ریال
تونی گراس، محمدرضا مهرافزا (مترجم)، سارا قدیانی (مترجم)، میترا لبافی (مترجم)، شکوه قاسم نیا (ویراستار) تونی گراس
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 8 بهمن 1398
1600000 ریال 1360000 ریال
مارک تواین، بیژن نامجو (مترجم) مارک تواین
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 20 خرداد 1398
150000 ریال 75000 ریال
هرژه، گروه نشر رایحه اندیشه (مترجم) هرژه
ناشر: رایحه اندیشه - 13 دی 1399
400000 ریال 340000 ریال
نیکولا اسمی، حسین فتاحی (مترجم)، استیون کارت رایت(تصویرگر) نیکولا اسمی
ناشر: قدیانی - 26 بهمن 1399
150000 ریال 70000 ریال
احمد اکبرپور، مژگان کلهر (ویراستار)، راشین خیریه (تصویرگر) احمد اکبرپور
ناشر: نشرافق، کتابهای فندق - 1390
30000 ریال
مصطفی رحماندوست، سحر حقگو(تصویرگر) مصطفی رحماندوست
ناشر: نشرافق، کتابهای فندق - 21 دی 1398
380000 ریال 150000 ریال
نیکولا اسمی، حسین فتاحی (مترجم) نیکولا اسمی
ناشر: قدیانی - 1 اردیبهشت 1398
150000 ریال 70000 ریال
نیکولا اسمی، حسین فتاحی (مترجم) نیکولا اسمی
ناشر: موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 2 آذر 1399
150000 ریال 70000 ریال
شاگا هیراتا، بیژن نامجو (مترجم) شاگا هیراتا
ناشر: موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 28 بهمن 1400
150000 ریال 100000 ریال
تونی گراس، سارا قدیانی (مترجم) تونی گراس
ناشر: موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 22 اردیبهشت 1400
1250000 ریال 650000 ریال
نمایش 1 - 15 از 2,577 مورد