ترتیب بر اساس:
ناشر: سازمان حسابرسی - 26 خرداد 1395
750000 ریال
برت ریجوی، رحمان علیان لله مرزی (مترجم) برت ریجوی
ناشر: آدینه - 25 آذر 1401
550000 ریال 495000 ریال
آمنه بذرافشان (مترجم)، رضا حسینی پور (مترجم) آمنه بذرافشان (مترجم)
ناشر: ترمه - 3 دی 1401
850000 ریال 765000 ریال
ناشر: سازمان حسابرسی مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - 27 مرداد 1399
80000 ریال
محسن غلامرضایی، مهدی یزدان دوست محسن غلامرضایی
ناشر: ترمه - 24 دی 1400
2500000 ریال 2250000 ریال
ناشر: ترمه - 5 آبان 1401
1500000 ریال 1350000 ریال
محسن غلامرضایی، هانیه اخوان محسن غلامرضایی
ناشر: ترمه - 8 خرداد 1400
2500000 ریال 2250000 ریال
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - 25 آبان 1398
320000 ریال 288000 ریال
ناشر: ترمه - خرداد 1396
180000 ریال
کوروش شایان، علیرضا شایان، سیدمحمد باقرآبادی کوروش شایان
ناشر: ترمه - 10 اردیبهشت 1402
1150000 ریال
محمدحسین صفرزاده محمدحسین صفرزاده
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت تدوین استانداردها - 16 آبان 1396
75000 ریال
افسانه رفیعی (مترجم) افسانه رفیعی (مترجم)
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت تدوین استانداردها - آبان 1395
35000 ریال
مهدی زمانی مزده، ایمان آشفته مهدی زمانی مزده
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - مرداد 1397
180000 ریال
محمد قربانی (مترجم)، امیر پوریانسب (مترجم)، محسن قاسمی (مترجم) محمد قربانی (مترجم)
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس) - 23 مهر 1393
50000 ریال
نمایش 1 - 15 از 50 مورد