ترتیب بر اساس:
اسماعیل شیعه اسماعیل شیعه
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 1401
1600000 ریال 1440000 ریال
ادوارد دوبونو، نسرین امامی (مترجم) ادوارد دوبونو
ناشر: آدینه - آبان 1401
450000 ریال 360000 ریال
ناصر فکوهی ناصر فکوهی
ناشر: نشر نی - بهمن 1400
2200000 ریال 1700000 ریال
نیل برنر، پیتر مارکوزه، مارگیت مایر، محمود عبدالله زاده (مترجم) نیل برنر
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - اردیبهشت 1402
3900000 ریال 3510000 ریال
ادوارد دبلیو. سویا ادوارد دبلیو. سویا
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - اردیبهشت 1398
3100000 ریال 2790000 ریال
مجید گودرزی، محمدعلی فیروزی، مریم ملائی، زهرا سلطانی (ویراستار) مجید گودرزی
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - دی 1399
390000 ریال 351000 ریال
ناشر: دانشگاه امام رضا - دی 1394
850000 ریال 765000 ریال
لسلی کرن، ابوالفضل مشکینی (مترجم)، پریسا بیکی (مترجم) لسلی کرن
ناشر: نگارستان اندیشه - تیر 1402
1300000 ریال 1170000 ریال
تیگران هاس، کریستر اولسون، سیدعبدالهادی دانشپور (مترجم) تیگران هاس
ناشر: کتابکده کسری - مهر 1399
1850000 ریال 1665000 ریال
جان رنی شورت، حمیدرضا تلخابی (مترجم) جان رنی شورت
ناشر: آگاه - اردیبهشت 1401
1650000 ریال 1485000 ریال
ریچارد سنت، مهدی نصراله زاده (مترجم) ریچارد سنت
ناشر: همشهری - اردیبهشت 1402
3500000 ریال 3150000 ریال
فیل هوبارد، افشین خاکباز (مترجم) فیل هوبارد
ناشر: علمی و فرهنگی - بهمن 1399
1940000 ریال 1746000 ریال
ناصر عظیمی ناصر عظیمی
ناشر: ژرف - آبان 1393
150000 ریال
پروانه شاه حسینی پروانه شاه حسینی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - دی 1398
160000 ریال
فرانک سیف الدینی فرانک سیف الدینی
ناشر: آییژ - آذر 1388
100000 ریال
مسعود داوری نژاد، محمدرضا مبهوت مسعود داوری نژاد
ناشر: طحان - آبان 1392
400000 ریال
نمایش 1 - 15 از 79 مورد