ترتیب بر اساس:
ناشر: پازینه - 19 خرداد 1388
2500000 ریال 2000000 ریال
دانیل کانمن، موسسه ترجمیک (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: آدینه - 17 اسفند 1400
250000 ریال 200000 ریال
پیر لوکوک، نازیلا خلخالی (مترجم) پیر لوکوک
ناشر: نشر و پژوهش فرزان روز - 21 اسفند 1400
2000000 ریال
علیرضا شاپور شهبازی، شهرام جلیلیان (مترجم) علیرضا شاپور شهبازی
ناشر: شیرازه - 5 دی 1390
450000 ریال
ناشر: علمی - آذر 1395
2000000 ریال
پیر لوکوک، نازیلا خلخالی (مترجم)، ژاله آموزگار (ویراستار) پیر لوکوک
ناشر: فرزان روز - 25 خرداد 1389
2000000 ریال
داریوش اکبرزاده (مترجم)، فرانسواز گری یو-سوزینی (مترجم)، کلاریس هرن اشمیت (مترجم)، فلورانس ملبون-لابا (مترجم) داریوش اکبرزاده (مترجم)
ناشر: پازینه - 11 اردیبهشت 1387
650000 ریال
غلام محمد طاهری مبارکه غلام محمد طاهری مبارکه
ناشر: موسسه کتاب آراد - 25 تیر 1392
70000 ریال
رضا مرادی غیاث آبادی رضا مرادی غیاث آبادی
ناشر: شورآفرین - 4 خرداد 1392
500000 ریال
مصطفی حسین زاده، ایروینگ فینکل (مترجم)، علی حسن آبادی (ویراستار) مصطفی حسین زاده
ناشر: کتاب پارسه - 19 اسفند 1391
140000 ریال
سیدعلی اصغر شریعت زاده (به اهتمام) سیدعلی اصغر شریعت زاده (به اهتمام)
ناشر: پازینه - 23 تیر 1389
750000 ریال
رضا مرادی غیاث آبادی رضا مرادی غیاث آبادی
ناشر: نوید شیراز - 13 خرداد 1387
100000 ریال
رونالد کنت، سعید عریان (مترجم) رونالد کنت
ناشر: سازمان میراث فرهنگی کشور - 1386
60000 ریال
رضا مرادی غیاث آبادی رضا مرادی غیاث آبادی
ناشر: نوید شیراز - 5 دی 1386
200000 ریال
علی حسین تابان علی حسین تابان
ناشر: اردی بهشت جانان - 31 فروردین 1394
120000 ریال
نمایش 1 - 15 از 44 مورد